Comp Nieuws

Indien er nieuws is over de competitie 2020 – 2021,  wordt dit op deze pagina gepubliceerd

Competitie nieuws (update 02-09-2020)

DOS’71 spelen alle thuiswedstrijden vanaf heden op sportpark de Braaken in Heesch. Adres is Binnenweg 1 5384RE. Tel 0412 451166.
Nogmaals het dringend verzoek alle vragen en opmerkingen te richten aan het nieuwe mailadres competitie@knbb-oss.nl
Vanaf dit seizoen zijn er twee competitieleiders die beide alleen bereikbaar zijn op dit adres.

———————————————-

KNBB-Oss Competitie 2020-2021

Gezien de huidige situatie rondom het COVID-19 in relatie met de landscompetitie. Heeft het district Oss het volgende doen besluiten.
Landscompetitie teams Knbb-Oss seizoen 2020-2021 gaat door.

Onderstaande als een van de doorslaggevende argumenten.
1. We hebben geen signalen ontvangen dat teams, verenigingen of lokaliteiten niet willen of kunnen spelen.
2. Als het protocol verantwoord biljarten door iedereen goed wordt opgevolgd dan ziet het bestuur geen verhoogd risico t.o.v. de huidige situatie.

Lees KNBB-Oss landsCompetitie die gericht is aan alle biljart verenigingen van district Oss

——————————————-

De competitie start zoals gepland “gewoon” op 1 september.

De verenigingen worden in de 1e week van september geïnformeerd over de uitvoering en handelingen.

De PK wedstrijden starten weer

De eerste voorwedstrijden 3e klas driebanden worden op 1, 2 en 3 oktober bij Touche in Oss en Jong geleerd te Volkel gespeeld.

Sinds het aantreden van het nieuwe bestuur zijn er ook nieuwe email adressen.

Nog niet iedereen hanteert de juiste adressen, met name PK en Competitie blijkt verwarrend.
Indien u contact zoekt met de competitie leider dient u competitie@knbb-oss.nl te gebruiken en geen mail te sturen naar wedstrijdleider PK (wedstrijdleider@knbb-oss.nl)

De competitie en het programma zijn op Biljartpoint te vinden. Ook de landelijke competities met oa Jong geleerd, Aardexpress en eredivisie team SIS zijn bekend. Update 11-08

De nieuwe website is per 1 augustus 2020 online

Het nieuwe bestuur heeft eea behoorlijk op rit en de verwachtingen voor het nieuwe seizoen zijn hoopvol!

Per 15 mei heeft het bestuur en wedstrijdzaken nieuwe email adressen

Competitie nieuws

Nu de inschrijvingen bijna allemaal binnen zijn, is het duidelijk dat er zich maar maximaal 5 teams in hebben geschreven voor de teamcompetitie met 4 personen.
Omdat dit een te gering aantal is om een acceptabele competitie te creëren en ook omdat het aanvullend reglement voorschrijft dat er minimaal 7 teams per klasse moeten zijn, zal er komend seizoen niet met 4-tallen gespeeld kunnen gaan worden. (de C4 -4 was eigenlijk een niet officiële mogelijkheid die het district Oss u altijd heeft aangeboden) De vraag aan u en alle C4-4 teams is nu of zij uit willen en kunnen komen in de C4-3 competitie en zo ja, geef dan a.u.b. deze teams dan opnieuw op met de namen die dan actief zullen meespelen in de C4-3
U heeft hiervoor nog tot en met 3 juli a.s.
Met groet Jan en Arno

Inschrijven teams voor KNBB Competitie District Oss.

De inschrijvingen willen we vóór 22 juni binnen hebben. Onder voorbehoud van mogelijkheden die de horeca heeft of krijgt per 1 september 2020. Tot heden hebben slechts acht verenigingen voor hun teams ingeschreven
Heeft u geen inschrijfformulier ontvangen, mail hiervoor dan naar competitie@knbb-oss.nl

Alvast bedankt, Jan Dunk en Arno van Rossum