Algemene ledenvergadering

Fotoverslag ledenvergadering 21 mei 2024

Tijdens deze ledenvergadering werden onder andere de Nederlands kampioenen Jan-Hein Clement, Willy Rooijendijk en Harold Megens (afwezig ivm vankantie) gehuldigd.

Tevens werden de districts kampioenen teams gehuldigd.

 

*

*

 

De algemene ledenvergadering van de KNBB district Oss zal dit jaar plaatsvinden op dinsdag 21 mei a.s
Locatie : zalencentrum de Merx, Burg v Erpstraat 25 in Berghem.
Aanvang: 20.00 uur

De secretariaten van de verenigingen hebben de uitnodiging ontvangen.
Graag tot ziens op dinsdag 21 mei.

Mocht u punten voor de rondvraag willen inbrengen dan hoor ik dit graag uiterlijk 14-05-2024

Secretariaat: Richard Vos, Melkdam 9 5397 LR Lith secretaris@knbb-oss.nl

 Bijlage:

Uitnodiging voor de ALV 2024

Agenda ALV District Oss 2024

Notulen ALV District Oss 2023

Geloofsbrief 2024

*

*

Update 05-06-2023

Pagina’s: Bestuur en wedstrijdzaken, Bestuur district Oss va 1940

————————————-

Update 16 mei 2023

De jaarvergadering district Oss heeft plaatsgevonden op 16 mei 2023 in Café zaal Wittenberg, Oude Molenstraat 10 5342 GC te Oss.

Een van de agenda punten was de stemming voor de nieuwe voorzitter. De nieuwe voorzitter Rien Hoefnagels is unaniem de nieuwe voorzitter en opvolger van Jeannette Habraken. Eveneens een zeer belangrijk agenda punt was het verhogen van de jaarlijkse contributie. Dit wordt noodzakelijk omdat KNBB district Oss, evenals het landelijke tendens, te maken heeft met een dalend aantal leden en de kosten van gelijk blijven. Een 2e stemronde was nodig voor de vereiste twee derde meerderheid.

Fotoreportage jaarvergadering 16 mei 2023

—————————————————–

2022

Tijdens de jaarvergadering op 17 mei 2022 in de Schutskooi te Oijen hebben de bestuursleden Jan-Hein Clement (Penningmeester) en Rob van ’t Hul (Breedtesport) afscheid genomen.

Het verheugt me te moge mededelen dat er tijdens deze bijeenkomst twee leden zich hebben gemeld voor een bestuursfunctie.

De fotoreportage

  

 

 

———————————————————

2021

De algemene ledenvergadering van de KNBB, district Oss, vindt plaats op dinsdag 10 augustus 2021 om 20:00 uur bij  Zalencentrum de Merx,  Burg. van Erpstraat 25 5351AR te Berghem.

De fotoreportage

 

 

De agenda, geloofsbrief en notulen zijn naar de secretariaten van de verenigingen gestuurd.

Mocht u punten voor de rondvraag willen inbrengen dan horen we dit graag een week vóór aanvang vergadering.

Ivm Covid één afgevaardigde per vereniging.

Dit vind je misschien ook leuk...