KVC Algemene ledenvergadering

De ALV van KVC, 17 juni 2023: enkele hoofdpunten

Afgelopen zaterdag was in Wijchen de Ledenvergadering van KNBB Vereniging Carambole. Met o.a. het aftreden van KVC-voorzitter Piet de Jongh, en bloemen voor Lid van Verdienste van de KNBB Henk Vos

Bron: KNBB Carambole 21 juni 2023

Het was een constructieve ledenvergadering in Wijchen, met als enkele belangrijke punten:

 

Foto’s Jan Rosmulder De BiljartBallen

Piet de Jongh heeft aangegeven zijn functie van voorzitter neer te leggen. Piet geeft aan dat dit zijn laatste vergadering als voorzitter van KVC is. De reden om zijn functie neer te leggen ligt volledig bij hem zelf en heeft niets te maken met personen of mede-bestuursleden.
Het bestuur heeft Ad Ketels bereid gevonden om de voorzittersfunctie over te nemen. Ad stelt zich kort voor. Door middel van handopsteken wordt hij in deze functie gekozen. Yvonne van Dam (KNBB) bedankt Piet voor zijn inzet en overhandigt hem een fles met inhoud. Janneke Horneman bedankt hem vervolgens met een stoffelijke blijk van waardering namens KVC en een boeket bloemen.

Benny Beek (penningmeester KVC) is aftredend en herkiesbaar. Er zijn geen bezwaren, de vergadering gaat akkoord met herbenoeming.
De vacature bestuurslid Topsport is nog steeds open. Degene die de Topsport behartigt, hoeft niet per se deel uit te maken van het bestuur. Wel moet hij de belangen van de topspelers (klassieke spelsoorten, Artistiek en 5-Pins) behartigen en verantwoording aan het KVC bestuur afleggen. Geïnteresseerden kunnen zich melden bij Janneke Horneman: secretaris@knbb-carambole.nl
De notulen Algemene Ledenvergadering 26 november 2022 worden onveranderd vastgesteld.
Lion de Leeuw komt aan het woord over de zorgelijke staat van het jeugdbiljarten. Wat betreft Lion is snelheid het nieuwe woord als het om jeugd gaat. We moeten naar snelle partijtjes om het aantrekkelijk te houden. Lion oppert het voorstel om van partijlengtes af te stappen en alleen nog beurtenlimieten aan te houden. Vanaf beurt 1 is er dan spanning.

Lees verder op de website van Carambole

Dit vind je misschien ook leuk...