Henry Thijssen na 42 jaar vrijwilligerschap geridderd

Website KNBB Carambole

Begrip in de biljartwereld Henry Thijssen in Hazelaar (Rosmalen) benoemd tot Ridder in Orde van Oranje-Nassau

25 april 2022

Eind jaren zestig kocht vader Antoon Thijssen, bij Eureka van de vader van Harrie Mathijssen, in Berlicum een biljarttafel nog zo’n antieke met tellers op de banden. In Volkel was het de eerste privé biljart in een tot biljartzaaltje omgetoverde kippenschuur. Al snel bleek Henry over meer talent te beschikken dan de vrienden en buren die wekelijks kwamen biljarten.

Omdat in de gemeente Uden geen vereniging bij de KNBB aangesloten was, duurde het tot 1980 voor Henry lid werd bij AZW (Aanhouders Zijn Winnaars) in Odiliapeel. Deze vereniging had zich een jaar eerder bij de KNBB aangesloten en was dringend op zoek naar een wedstrijdleider. Zo werd Henry al op jonge leeftijd de aangewezen persoon voor zijn eerste vrijwilligersfunctie.

Omdat deze functie enige kennis vergde van KNBB reglementen, was een arbiter cursus het logische gevolg. Inmiddels vloog het moyenne door competities en persoonlijke kampioenschappen snel omhoog. Eenmaal in het bestuur werd hij wat later ook secretaris en mede oprichter van de Udense kampioenschappen driebanden.

In zijn woonplaats Volkel was het talent van Henry niet opgemerkt gebleven en werd hij bij jeugdvereniging Jong Geleerd, biljart docent. Maar liefs drie en twintig jaar gaf hij elke maandagavond biljartles. Ook bij deze vereniging had Henry een bestuursfunctie en was mede oprichter van de Udense kampioenschappen bandstoten.

Inmiddels slaagde Henry voor de cursus districts- en gewestelijke arbiter. Het kon niet uitblijven dat hij een bestuursfunctie in het district arbiters korps van destijds district Oost Brabant, ambieerde. Secretaris, arbiterscoördinator en organisator van het district arbiterstoernooi. Voor zijn verdiensten ontving Henry van district Oost Brabant in 1998 een oorkonde.

In 1997 maakte BC Zeeland, de vereniging waarbij Henry sinds 1994 bij was aangesloten, de overstap van niet alleen district maar ook van gewest zuid naar midden Nederland. Zo’n beetje vanzelfsprekend werd Henry bij deze vereniging bestuurslid dat hij tot heden is.

In 1998 werd in district Oss een arbiterscommissie opgericht en werd Henry bestuurslid en na het aftreden van Harrie Loeffen voorzitter en penningmeester. Indien er weer eens geen vrijwilliger beschikbaar was, vervulde Henry ook de functie van arbiterscoördinator. Nieuwe arbiters werden mede door hem opgeleid en beoordeeld, hij noemt het liever begeleider en ondersteuner.

Tot en met 2015 heeft Henry veertien jaar zitting in het district bestuur, oorspronkelijk als verantwoordelijke voor de arbitrage. De laatste zes jaar ook vice voorzitter, bestuurslid jeugdzaken en Public relations. Daar blijft het niet bij nadat, in 2009 de webmaster overlijdt wordt deze functie overgenomen.

De website van KNBB District Oss heeft Henry maar liefst drie keer vernieuwd, in 2010 (html), in 2015 (Joomla) en in 2020 (wordpress). Als webmaster verwerkt Henry ook de nieuwsbrieven en facebook. Reeds vele jaren maakt hij van een groot aantal kampioenschappen, fotoreportages voor de website.

 

Als geestelijk vader van de nieuwe kampioenschappen van Oss libre/kader, was hij jaren de organisator en wedstrijdleider van de KVO’s driebanden groot en libre/kader.

De arbiters carrière brengt prachtige promoties naar Nationaal en Internationaal CEB arbiter.

In 2022 is Henry 40 jaar arbiter waarvan 21 jaar Internationaal. Vanaf de eerste Grand Dutch kampioenschappen waar alle topspelers aan deelnemen neemt Henry zijn camera mee en verzorgt reportages voor de BiljartBallen krant, Biljart totaal en de website van de KNBB. Het is vanzelfsprekend dat Henry op Nationale en ook internationale kampioenschappen foto’s verzorgt voor de media.

Henry is op veel meer fronten vrijwilliger en vele jaren mantelzorger. Sedert 2004 verzorgt Henry computer instructies, is helpdesk medewerker en applicatie beheerder bij de KBO bond voor ouderen en eerder het Rigom (ons Welzijn).

Vanaf 2006 Seniorweb docent ambassadeur en sedert 2008 coördinator leslocatie Heesch. In 2012 kwam daar het beheer van website KBO Heesch bij. Al vele jaren is hij vrijwilliger bij ziekenvereniging de Horizon en bij Reuma vereniging regio Oss hoffotograaf.

 

Eerbetoon op website KNBB District Oss: https://www.knbb-oss.nl/2022/04/23/henry-thijssen-42-jaar-vrijwilliger
Artikel in Brabants Dagblad: https://www.bd.nl/oss-e-o/begrip-in-de-biljartwereld-henry-thijssen-uit-…

 

Tekst: KNBB District Oss
Foto’s: Jan Rosmulder/De BiljartBallen (krant)

Dit vind je misschien ook leuk...