District Oss heeft nieuwe bestuursleden

De nieuwe bestuursleden

 

Rien Hoefnagel                          Patrick Kortwijk

Zie alle bestuursleden en functies van district Oss

——————————————–

Tijdens de Jaarvergadering op 17 mei 2022 in de Schutskooi te Oijen hebben de bestuursleden Jan-Hein Clement (Penningmeester) en Rob van ’t Hul (Breedtesport) afscheid genomen.

Het verheugt me te moge mededelen dat er tijdens deze bijeenkomst twee leden zich hebben gemeld voor een bestuursfunctie.

De fotoreportage

  

 

 

 

*

*

*

Naar aanleiding van de oproep van het bestuur naar alle leden van het district Oss, heeft tot nu toe 1 persoon gereageerd.

Op 17 mei a.s. vindt de ALV van het district plaats.

Het bestuur hoopt niet dat deze vergadering als hoofdonderwerp het opheffen van het district zal hebben. Want als er niet voldoende nieuwe bestuursleden zich aanmelden zal dit het gevolg zijn.

Zoals al aangegeven is een districtsbestuur van 2 personen wettelijk niet eens toegestaan.

Wat zijn de gevolgen van een opheffing van het district en de daaraan verbonden consequenties voor de verenigingen binnen het district?

  • Geen overleg met verenigingsbesturen, gewestelijke commissie of KNBB
  • Geen vastlegging van bijeenkomsten, communicatie met de verenigingen en reacties op inkomende berichten
  • Geen inning van contributies voor teams, PK wedstrijden en zonodige aanmaningen
  • Geen Organisatie van PK wedstrijden, vinden locaties en benaderen arbitrage
  • Geen Juist en planmatig verloop van de Landscompetitie
  • Geen Publiciteit van het district

En mogelijk wel het allerbelangrijkste …. Met het ophouden van het bestaan van het district Oss, zullen verenigingen zelf de keuze moeten maken om zich ook op te heffen dan wel zich aansluiten bij een nevendistrict (mits deze hiermee akkoord gaan).

Dat zal sowieso voor die verenigingen betekenen dat zij grotere afstanden voor een wedstrijd moeten afleggen en zich moeten houden aan de bepalingen van het aangesloten district

Alhoewel de voorzitter en secretaris nu aanblijven en in eerste instantie gezocht wordt naar een penningmeester en wedstrijdcoördinator annex Arbiterscoördinator betekent dit niet dat functies niet onderling uitwisselbaar zijn, dan wel met meerdere aanmeldingen de functies gesplitst of herverdeeld kunnen worden. (Dat gebeurt door een nieuw bestuur in overleg).

Vele handen maken licht werk, maar dan moeten die handen er wel komen.

In 2020 bestond het district 80 jaar. Al die tijd heeft het district (soms met horten en stoten) bestaan.

Het huidige bestuur hoopt dat na 82 jaar de deur niet dichtgetrokken moet worden. En dat wij na 10 mei een opheffingsvergadering moeten plannen

Maar dat is nu aan U. Meldt u zich vóór 10 mei als mogelijk bestuurslid en vermeld daarbij welke functie u ambieert of juist niet wilt.

Aanmelden kan bij secretaris@knbb-oss.nl

 

Het bestuur

*

*

*

*

*

*

*

Herhaalde oproep !!!

Vacatures Bestuur District Oss seizoen 2022-2023

Aan allen,

Tijdens de voorjaars ALV van het district (datum zal nog worden bekendgesteld) zal er ook een oproep worden gedaan om vacatures binnen het district Oss te vullen.

Om privé redenen leggen Jan-Hein Clement en Rob van ’t Hul hun functies neer aan het einde van dit seizoen.

Met het wegvallen van deze 2 personen bestaat het bestuur in het seizoen 2022-2023 nog slechts uit 2 personen, zijnde Jeannette Habraken (voorzitter) en Richard Vos (secretaris.

U begrijpt dat een bestuur van slechts 2 personen geen wenselijke en uitvoerbare situatie is.

Om die reden is het bestuur dus dringend op zoek naar kandidaten voor de volgende functies

  • Penningmeester
  • Coördinator Breedtesport / Arbiterscoördinator

Aanmelden bij de secretaris (secretaris@knbb-oss.nl) met daarbij de vermelding welke functie u zou willen vervullen

Het bestuur

Dit vind je misschien ook leuk...