Stichting Parkinson Events 2022

Geachte lokaalhouders en bestuurders van biljartverenigingen.

Wij zijn een groep enthousiaste biljarters met in ons midden een Parkinsonpatiënt.
Wij hebben een bestuur gevormd en organiseren o.a. het 10e landelijk Parkinson Biljarttoernooi.
Binnen de bij u aangesloten verenigingen zijn mogelijk Parkinsonpatiënten actief en wij willen deze groep bereiken.
Aan u wordt gevraagd alle leden te informeren om het werk van de stichting meer bekendheid te geven.

De datum van het 10e landelijk Parkinson Biljarttoernooi, is nog niet bekend.
Zodra bekend vind u dit terug op onze website www.parkinsonevents.nl
Ook helpen wij patiënten die reeds thuis zitten aan een nieuwe aangepaste biljart omgeving.

Menig biljarter is het overkomen. De motoriek wordt aangetast en je verliest de controle over alles wat je wilt doen.
Je kan niet meer het spel bedrijven waar je zo goed in bent.
Biljarters worden door Parkinson direct belemmerd in hun sport.
Door het verlies aan moyenne passen zij vaak niet meer in de klasse waarin zij spelen. Hierdoor valt men ook dikwijls uit het team. En zo verliezen zij hun sociale contacten, die zij op dat moment juist zo nodig hebben.

Onze vraag aan u is: Wilt u uw Parkinsonpatiënten wijzen op onze doelen? Deze doelen staan omschreven op onze website www.parkinsonevents.nl
De biljartlocaties zijn weer open en wij willen de patiënten graag helpen weer te kunnen spelen in hun eigen omgeving.
Wilt u bijgaande presentatie misschien ophangen in uw ruimte van samenkomst? Misschien kan/wilt u hem hangen aan uw website?

Bij voorbaat hartelijk dank en met vriendelijke groet
Cees van Schaik

Dit vind je misschien ook leuk...