Van het bestuur 30 januari Update

Mededeling Bestuur n.a.v. nieuwe maatregelen

Update: De 70% t.a.v. te maken caramboles geldt alleen voor de C1 en B1 en B2 klasses. Daarnaast ook de max 50 beurten voor de 3-banders.

Horeca mag weer open maar ……….

In de persconferentie van 25 januari j.l. is er eindelijk weer groen licht gegeven voor openstelling van de Horeca. Dit betekent dus ook dat er weer gebiljart kan worden.

De KNBB interpreteert de maatregelen als zouden Horeca gelegenheden ook na 22:00u nog open mogen zijn voor het uitspelen van wedstrijden, mits het Horecagedeelte wordt gesloten. Het District is hierin een andere mening toegedaan.

Bij een inventarisatie bij de verenigingen geeft het overgrote deel aan de lands-competitie te willen hervatten.

Aangezien er nog slechts een 3-4 maanden resteert voor het huidige seizoen, heeft het bestuur het volgende besluit moeten nemen.

 1. De PK wedstrijden voor het seizoen 2021-2022 moeten wederom als verloren worden beschouwd.
  1. Er zullen geen voorrondes, districts en gewestelijke finales meer gespeeld worden. Door de beperkte openstelling ziet het bestuur geen mogelijkheden om PK-wedstrijden volledig te hervatten. Het opzetten van een nieuw schema vergt enige tijd en daarnaast is er nog geen nieuw schema vanuit de KNBB bekend gesteld.
  2. Voor het seizoen 2022-2023 zal eenzelfde regeling als dit jaar gaan gelden. Oftewel … reeds ingeschreven spelers (die ook betaald hebben voor dit seizoen) dienen zich voor het nieuwe jaar wel in te schrijven, echter hoeven geen nieuwe betaling te doen
 1. De Lands-competitie wordt met ingang van 7 februari hervat.
  1. Deze datum is gekozen opdat verenigingen afspraken kunnen maken met hun lokaliteit en overleg met hun teams.
  2. Aanvang van de wedstrijden is om 19:00u, zodat naar onze mening de wedstrijden om 22:00 kunnen worden beëindigd.
  3. Het schema, zoals dit in Biljartpoint vanaf 7 februari staat vermeld, wordt gehanteerd.
  4. In verband met de beperkte openstelling zullen voor de teams uit de klassen C1,C4, B1 en B2 de te maken caramboles worden teruggebracht naar 70%. Raadpleeg hiervoor Biljartpoint.
  5. Voor de B1 en B2 klasse geldt tevens een maximum van 50 beurten.
  6. Deze aanpassing blijft gehandhaafd tot aan het einde van dit seizoen, ook als maatregelen verder versoepelen.
  7. Onafgemaakte wedstrijden dienen niet in Biljartpoint te worden ingevoerd. Het wedstrijdformulier dient naar de wedstrijdleider (competitie@knbb-oss.nl) te worden gestuurd. Hij voert dan de uitslag in Biljartpoint in.
 2. Teams die desondanks niet kunnen of willen spelen dienen dit voor 7 februari aan de wedstrijdleider (competitie@knbb-oss.nl) door te geven zodat deze wedstrijden uit het schema kunnen worden gehaald. Voor het terugtrekken van teams zal geen sanctie worden geheven.
 3. De jeugdcompetitie kan ook weer hervat worden

Noot: er is geen restrictie op het aantal te spelen dubbelpartijen

De regels die gelden tijdens het biljarten:

 • Blijf thuis bij klachten
 • QR code dient u bij zich hebben
 • Bij het rondlopen dient u een mondkapje op te hebben
 • Indien u zit dient u 1,5 meter afstand te houden, of een mondkapje op te hebben
 • Indien u zelf speelt geldt het volgende
  • Een mondkapje hoeft niet op (tenzij u bijv tijdens de wedstrijd naar het toilet gaat)
  • Indien u aan de beurt bent loopt u pas naar het biljart als uw tegenstander is gaan zitten
  • De teller is niet verplicht om een mondkapje op te hebben, echter dient hij wel zoveel mogelijk de 1,5 meter afstand tot de speler te hanteren.

Wij vragen uw begrip, flexibiliteit en medewerking voor bovenstaande besluiten.

Dit is een uitzonderlijke situatie die vraagt om uitzonderlijk maatwerk.

Bestuur District Oss

 

Eerdere berichten

———————————————————————

As vrijdagavond 28 januari zal het districtsbestuur vergaderen en beslissingen nemen over de mogelijkheden voor het al dan niet doorgaan van de competitie en de persoonlijke kampioenschappen.

Na afloop komt het bestuur zo spoedig mogelijk met een verklaring.

Dinsdagavond 25 januari komt het kabinet met een verklaring over versoepelingen.

Kabinet haalt land van lockdown-slot en mag horeca open tot 22.00 uur.

Het kabinet maakt grotendeels een einde aan de harde lockdown. Horeca, cultuur, evenementen en stadions mogen weer open tot 22.00 uur ‘s avonds. Wel komt er een maximum aan het aantal bezoekers en moet er gewerkt worden met de coronapas (3G). De versoepelingen moeten woensdag ingaan, bevestigen Haagse bronnen.

Lees verder op de website van het Brabants Dagblad

 

 

 

Eerdere berichten

———————————————————–

Het kabinet heeft vrijdag 14 januari aangekondigd de coronamaatregelen voor de sport te versoepelen. Vanaf zaterdag 15 januari 05.00 uur mogen de deuren voor de binnensport onder voorwaarden weer open.

Bron: KNBB Carambole 14 januari 2022

Voor de binnen- en buitensport gelden geen restricties meer voor wat betreft openingstijden en groepsgrootte. Voor de binnensport is vanaf 18 jaar wel een coronatoegangsbewijs vereist. Onderlinge wedstrijden zijn binnen en buiten toegestaan binnen de eigen sportvereniging (dus geen competitie en of wedstrijden tegen andere clubs), publiek is niet toegestaan en de sportkantines en horecagedeelte zijn alleen geopend voor afhaal.

Pool-, snooker- en biljartaccommodaties die onder sport vallen mogen vanaf morgen open onder de gestelde voorwaarden.

Kijk voor een overzicht van alle maatregelen voor de sport op de website van de Rijksoverheid.

Op 25 januari is voor de overheid weer een meetmoment. De verwachting is dat er dan meer duidelijk wordt over de horeca en wanneer competitie en toernooien weer zijn toegestaan.

 ————————————————————————————

Gevolgen nieuwe coronamaatregelen zaterdag 18 december

De nieuwe maatregelen die op zaterdag 18 december bekend zijn gemaakt houden in dat horeca en binnensportaccommodaties gesloten zijn t/m 14 januari.

Dit betekent dat wedstrijden en competities die nog ingepland stonden alsnog zijn uitgesteld.

Bron: KNBB Carambole

 —————————————————————

Na kortstondig overleg met het bestuur en meer duidelijkheid vanuit KVC KNBB is het volgende definitieve besluit genomen.

– Tot 3 december vervallen alle wedstrijden (LC en PK) van het district Oss.
– Dit betekent dat er geen LC wedstrijden worden gespeeld, ook niet door verenigingen die mogelijk overdag zouden kunnen spelen.
– Mochten maatregelen verlengd worden dan wordt in ieder geval in week 51 de balans opgemaakt aangaande bijstellen moyennes op basis van percentage gespeelde wedstrijden.
PK wedstrijden tot aan 4 december komen te vervallen. Dit betekent dat  de volgende wedstrijden komen te vervallen:
– Dames Libre Interval op 20 november
– Voorwedstrijden Kader 38/2 op 20 en 21 november
– 3-banden klein 2e klasse GF op 03,04 en 05 december
– Libre klein 4e klasse DF op 01,03 en 04 december
Afhankelijk van berichtgeving KVC KNBB zal worden bekeken of deze alsnog op een later tijdstip kunnen worden gespeeld.
Op 03 december worden nieuwe maatregelen bekend vanuit de overheid en dan zal ook bezien worden of wedstrijden weer kunnen worden gestart of verder uitstel benodigd is
Dagcompetitie en Jeugdcompetitie kunnen zo mogelijk doorgang vinden.
Namens het bestuur
Rob van ’t Hul

Op de persconferentie van 12/11 zijn diverse maatregelen afgekondigd die de horeca raken en daarmee ook de biljartsport.

De KNBB en haar secties beraden zich op de gevolgen voor de verschillende avondcompetities en zullen snel via de website www.knbb.nl uitsluitsel geven.

12 november 2021

Op de persconferentie van 12/11 zijn diverse maatregelen afgekondigd die de horeca raken en daarmee ook de biljartsport. Zie: https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/algemene-coronaregels/kort-overzicht-coronamaatregelen

Nu is bekend dat sportaccommodaties ook na 20:00 uur open mogen zijn maar accommodaties waarvan de hoofdfunctie horeca is moeten om 20:00 uur sluiten. Voor wijkcentra is afgekondigd dat zij om 18:00 uur moeten sluiten.

De KNBB en haar secties beraden zich op de gevolgen voor de verschillende avondcompetities en zullen snel via de website www.knbb.nl, via www.knbb.nl/coronavirus (voor al het coronagerelateerde nieuws), en tevens via https://www.knbb.nl/coronavirus-1 (de vaste pagina met besluiten, links etc.) uitsluitsel geven.

Uiteraard heeft de KNBB via NOCNSF en de POS bij de overheid vragen gesteld om duidelijkheid maar ook om net als voor andere binnensport ook meer ruimte voor aan horeca verbonden sporten te geven.

Bron: KNBB

 

 

 

—————————

Maatregelen per 25 september

In hoeverre het coronatoegangsbewijs en de controle daarop gaat gelden voor ook de sport die plaatsvindt in horeca en/of in accommodaties vallend onder andere branches zoals sport, cultuur, zorg, recreatie en onderwijs, is vooralsnog niet door de overheid bekendgemaakt

14 september 2021

Tijdens de persconferentie van 14 september kondigde Dhr. Rutte aan dat de 1,5 meter losgelaten gaat worden maar dat er met ingang van 25 september voor sommige branches, waaronder de horeca, er een coronatoegangsbewijs gaat gelden.

In hoeverre het coronatoegangsbewijs en de controle daarop gaat gelden voor ook de sport die plaatsvindt in horeca en/of in accommodaties vallend onder andere branches zoals sport, cultuur, zorg, recreatie en onderwijs, is vooralsnog niet door de overheid bekendgemaakt. De vraag om nadere toelichting en duiding staat inmiddels uit bij de overheid. Zodra daar meer duidelijkheid over is wordt dat meteen op www.knbb.nl gepubliceerd.

Vanavond heeft het bondsbestuur in een extra vergadering aangegeven dat wanneer het toegangsbewijs voor gedeeltelijke of de gehele biljartsector gaat gelden er uiteraard gekeken wordt naar meer ruimte voor het verzetten van wedstrijden voor teams met spelers die niet aan deze overheidsmaatregel kunnen voldoen in de nu aangekondigde periode tussen 25 september en november. Hierover zullen de teamleiders bericht ontvangen wanneer duidelijk is hoeverre het coronatoegangsbewijs ook gaat gelden voor de sportsector.

 

Eerdere maatregelen


 

Het coronavirus: Maatregelen per 10 juli

Het kabinet heeft vrijdagavond aangekondigd met ingang van 10 juli de maatregelen tegen verspreiding van het coronavirus te verscherpen.

Wat zijn deze maatregelen precies, en wat betekenen ze in relatie tot biljarten?

Een overzicht

Het kabinet heeft vrijdagavond aangekondigd met ingang van 10 juli de maatregelen tegen verspreiding van het coronavirus te verscherpen. Voor de sportbeoefening zelf hebben deze maatregelen geen gevolgen. En publiek bij amateurwedstrijden- of trainingen blijft welkom, maar moet een vaste plaats hebben op 1,5 meter afstand van elkaar.

Bij sportevenementen met coronatoegangsbewijzen mag tweederde van de capaciteit gebruikt worden. Bezoekers hoeven dan geen 1,5 meter afstand te houden, maar iedereen heeft wel een vaste zitplek. Lees hier meer over de maatregelen rond evenementen.

De sportkantines blijven de regels van de horeca volgen, waar vanaf 10 juli beperktere openingstijden (van 06.00 tot 0.00 uur) gelden. Lees hier de maatregelen voor de horeca.

De nieuwe maatregelen gelden vooralsnog tot en met 13 augustus.

Lees verder op de website van KNBB Carambole

Dit vind je misschien ook leuk...