Carambole bestuurswijziging

Piet Verhaar legt zijn functie als voorzitter neer, om zodoende zijn aandacht volledig te kunnen richten op de begeleiding van de PK-software en zijn huidige activiteiten in de diverse commissies.

      

Piet de Jongh zal op interim basis de voorzittersrol overnemen.

Bron: Carambole 11 januari 2022

KNBB Vereniging Carambole (KVC) heeft vandaag in een brief het volgende bekend gemaakt:

Geacht bestuur en medewerkers,

Door middel van dit schrijven informeren wij u over een bestuurswijziging van KVC.

Piet Verhaar legt zijn functie als voorzitter neer, om zodoende zijn aandacht volledig te kunnen richten op de begeleiding van de PK-software en zijn huidige activiteiten in de diverse commissies.

Wij hebben Piet de Jongh bereid gevonden om op interim basis de voorzittersrol over te nemen.

Om aan de statutaire bepalingen te voldoen, roepen wij kandidaten voor een bestuursfunctie op zich te melden bij het bestuur, zodat wij tijdens de ALV van 18 juni 2022 weer een voltalig bestuur kunnen formeren.

Voor informatie over de diverse functieprofielen voor (KNBB)bestuurders verwijzen wij u naar de reglementenpagina op de website, en kies daar het document “Reglement profielen”.

 

Voor vragen of opmerkingen, gelieve contact op te nemen met secretaris Janneke Horneman van KVC: secretaris@knbb-carambole.nl

Dit vind je misschien ook leuk...