Corona maatregelen district

Van de bestuurstafel 27 november

Door KNBB is besloten om alle wedstrijden tot 19 dec uit te stellen. Dit betekent dat tot 19 dec  GEEN PK en LC wedstrijden doorgang vinden.
Voor LC betekent dit dat we gaan insteken op doorgang 2e helft van de competitie.
Voor PK is de intentie dat er wordt bekeken dat toch in het nieuwe jaar de wedstrijden  alsnog gespeeld gaan worden. Hiervoor wordt bekeken of de kalender kan worden opgeschoven m.b.t. de Gewestelijke en Nationale finales.
Een en ander blijft natuurlijk afhankelijk van dan geldende maatregelen
Daarnaast is ook het Kampioenschap District  Oss ook voor dit jaar weer in de ijskast geplaatst.
De tijd is te kort als het na 19 december nog wel zou mogen om het te realiseren.
Het bestuur wenst iedereen sterkte en gezondheid toe.
En nu maar hopen dat we in het nieuwe jaar of eerder weer kunnen biljarten.
Het bestuur KNBB District Oss.

 ——————————————————————

Corona maatregelen per 12 november update

Na kortstondig overleg met het bestuur en meer duidelijkheid vanuit KVC KNBB is het volgende definitieve besluit genomen.

Tot 3 december vervallen alle wedstrijden (LC en PK) van het district Oss.
– Dit betekent dat er geen LC wedstrijden worden gespeeld, ook niet door verenigingen die mogelijk overdag zouden kunnen spelen.
– Mochten maatregelen verlengd worden dan wordt in ieder geval in week 51 de balans opgemaakt aangaande bijstellen moyennes op basis van percentage gespeelde wedstrijden.

PK wedstrijden tot aan 4 december komen te vervallen. Dit betekent dat de volgende wedstrijden komen te vervallen:
– Dames Libre Interval op 20 november
– Voorwedstrijden Kader 38/2 op 20 en 21 november
– 3-banden klein 2e klasse GF op 03,04 en 05 december
– Libre klein 4e klasse DF op 01,03 en 04 december

Afhankelijk van berichtgeving KVC KNBB zal worden bekeken of deze alsnog op een later tijdstip kunnen worden gespeeld.
Op 03 december worden nieuwe maatregelen bekend vanuit de overheid en dan zal ook bezien worden of wedstrijden weer kunnen worden gestart of verder uitstel benodigd is
Dagcompetitie en Jeugdcompetitie kunnen zo mogelijk doorgang vinden.

Namens het bestuur
Rob van ’t Hul

 ——————————————————

Als gevolg van de afgekondigde maatregelen van de overheid en de daarmee gepaard gaande sluiting van Horeca om 20:00u zal de competitie tot tenminste 03 december worden stilgelegd.

Wat betekent dit?

1. Afhankelijk van wanneer weer gespeeld kan worden worden aan het einde van de 1e helft van de competitie (week 51) de moyennes aangepast naar de stand op dat moment

2. Bij een ongelijk aantal gespeelde wedstrijden zal een percentage van gespeelde wedstrijden worden gehanteerd

3. PK wedstrijden zullen per geval bekeken worden of deze doorgang kunnen vinden. Dit ivm het sluiten van de diverse speellocaties. U ontvangt hierover bericht

Bestuur District Oss

———————————————————

Aangezien noch de KNBB, noch het district, enige verplichtingen kan opleggen aan uitbaters, willen wij toch een veilige biljartomgeving waarborgen.

Naar aanleiding van de persconferentie van 02 november gelden vanaf heden de navolgende regels.

1. Bij PK wedstrijden dient de organiserende vereniging de deelnemers en ondersteuners te controleren op een geldige QR code (vaccinatie of negatieve testuitslag). Deelnemers en ondersteuners die hieraan niet kunnen voldoen dient de toegang/deelname worden geweigerd

noot: De coronacheck scanner is te downloaden via de store op uw android of IOS device.

2. Bij de competitie wedstrijden wordt er al veelal door de uitbater gecontroleerd, maar zorg ook hier dat u een geldige QR code heeft

3. Om de 1,5 meter onderlinge afstand zo veel mogelijk te waarborgen vindt er een toss plaats m.b.t. wie begint

4. Bij aanvang en afloop van de wedstrijd mondelinge felicitaties en dankzegging. Dit mag ook met de elleboog of vuist. Maar geen handenshake

5. En uiteraard geldt dat bij klachten u thuis blijft. Een (te) late afmelding a.g.v. COVID heeft geen verdere maatregelen tot gevolg.

Namens het bestuur

———————————————-

Update 25-10-2021 HTH

Aan de verenigingen zijn een tweetal brieven gestuurd.

1 brief betreft een enquête aangaande de evaluatie met betrekking tot de interval moyennes van de PK wedstrijden. Gaan we hiermee door of gaan we weer terug naar een vast moyenne per klasse?
En het bestuur wil de mening peilen aangaande een vaste datum voor inschrijving van PK wedstrijden.
Vóór 15 november willen wij hier graag een reactie op zodat de uitslag kan worden meegenomen in de najaarsvergadering van de KNBB op 22 november.

De 2e brief betreft een oproep aan verenigingen om hun administratie na te kijken en bij te werken in “mijn KNBB”. Zowel de KNBB als het district worden geconfronteerd met oude (onjuiste) adressen, locaties, functionarissen en spelers (teams) die niet meer actief zijn voor hun vereniging. Hierdoor kan worden voorkomen dat berichtgeving niet doorkomt, onjuiste facturen worden gestuurd en verenigingen worden geconfronteerd met naheffingen vanwege het verzuimen van aan en afmeldingen.
Met de invoering van een nieuw administratiesysteem (All United) voor het komende seizoen en de migratie van gegevens naar dit systeem zij juiste gegevens onontbeerlijk.

 


 

Van het bestuur,

Op 10 augustus is de ALV geweest van het district.
Het was fijn om eindelijk weer eens gezichten te zien, gewoon omdat het mocht.
Tijdens het bespreken van de agendapunten werden goede vragen gesteld en het bestuur kon, voor zover wij konden beoordelen, deze naar tevredenheid beantwoorden.

Foto verslag

Ook de reductie van het contributiegeld voor zowel het district, als vanuit de KNBB, viel in goede aarde.
Het bestuur kon dan ook tevreden terug kijken op een geslaagde avond, waarin zeker het vertrouwen vanuit de afgevaardigden van het district voelbaar was.

Rest ons u nog allen, voor zover nog niet genoten, een resterende fijne vakantie toe te wensen en vanaf begin september veel succes toe te wensen in de van start gaande competitie seizoen 2021-2022.
En laten we vooral hopen dat deze een normaal verloop krijgt

Met vriendelijke groet
Bestuur district Oss

Alles over van het bestuur

Dit vind je misschien ook leuk...