Meer diversiteit in biljart

Helaas komt dit ivm gebrek aan belangstelling te vervallen

Seminar gedurende World Cup Veghel met als doel: hoe kunnen clubs, spelers en bestuurders bijdragen aan een open cultuur waarin iedereen ongeacht nationaliteit, leeftijd, geslacht, beperking, religie of seksuele voorkeur zich welkom voelt en vrij.

Zeker ook bedoeld voor bestuurders van secties, districten of verenigingen!

28 oktober 2021

Onderstaand vindt u alle informatie over het “Meer diversiteit in biljart” seminar in de CHV Noordkade op zondag 7 november 2021, de openingsdag van de World Cup Veghel.
Wij nodigen alle bestuurders van secties en districten graag uit hierbij aanwezig te zijn.
Tevens vragen wij u om deze informatie te delen met verenigingen binnen uw district, of met individuele personen, spelers of organisaties voor wie dit seminar mogelijk interessant zou kunnen zijn. Hoe groter de opkomst, des te beter!

Om erbij te zijn, kunt u een mail sturen naar info@knbb.nl o.v.v. “Diversiteit”. Deelname is gratis. Alle overige informatie vindt u in onderstaande tekst.

Van oudsher wordt biljarten voor een groot deel beoefend door witte mannen van veelal iets hogere leeftijd.
Hoewel dit lang niet voor alle clubs, lokaliteiten, regio’s of disciplines geldt, toch voldoen nog altijd best veel biljarters aan dit profiel. Maar afhankelijk van biljartdiscipline, regio en tal van andere factoren zijn steeds meer biljarters zichtbaar wiens profiel anders is dan het traditionele. Ze zijn dan bijvoorbeeld jong, vrouw, met een andere seksuele voorkeur, of van niet-Nederlandse nationaliteit.

In het seminar “Meer diversiteit in biljart” richten Bondsraadslid Driebanden Esmé Willems en secretaris van de KNBB Yvonne van Dam zich niet alleen op een beschrijving van dit proces, maar vooral ook de wenselijkheid van dit proces en hoe dit optimaal zou kunnen worden ingevuld.

Lees verder op de website van district Oss

Dit vind je misschien ook leuk...