Bondsraad voorjaarsvergadering 2021

Verslag van de voorjaarsvergadering Bondsraad, zaterdag 26 juni 2021 in Utrecht

26 juni 2021

Op zaterdag 26 juni 2021 vond de Bondsraad van de KNBB in NDC den Hommel te Utrecht plaats. Op deze ledenvergadering worden alle KNBB-leden door twaalf bondsraadsleden vertegenwoordigd aan wie het bondsbestuur verantwoording aflegt.

De voorzitter opende deze voorjaarsvergadering met een minuut stilte voor alle leden die ons in het afgelopen jaar zijn ontvallen.

Er werden enkele nieuwe Bondsraadsleden ingesteld. Joris van Amersfoort namens Pool, Gerrit Luiten en Hans de Ridder namens carambole. Van Wim Roseboom, Ad Koolen en Etienne Verheem werd afscheid genomen. Etienne werd voor zijn jarenlange inzet in allerlei functies benoemd tot Erelid van de KNBB.

Er werd teruggekeken op het bijzondere jaar dat door Covid-19 enorm is beïnvloed. Een en ander vertaald in het jaarverslag 2020. Ondanks Covid-19 kijken we terug op een jaar waarin er weliswaar nauwelijks competities plaatsvonden maar wel een enorme inzet is gegeven met bijzondere resultaten. De KNBB is verheugd dat de door de overheid geboden versoepelingen het spelen van biljarten weer mogelijk maken. De leden uitten hun waardering voor de inzet van de directeur en bondsbureau. Er werden zorgen gedeeld over internationale ontwikkelingen zoals competities buiten de georganiseerde sport.

Het bestuur presenteerde de jaarcijfers 2020 en de controleverklaring van de accountant en de FAC gaf haar verslag. De leden verleenden decharge aan het bestuur voor het gevoerde (financiële) beleid. De eerder door de sectieraden van pool, carambole, snooker en driebanden vastgestelde contributiebedragen voor seizoen 2021-2022 werden door de bondsraad vastgesteld.

Lees verder op de website van Carambole.nl

Dit vind je misschien ook leuk...