KVC Voorjaarsvergadering

ALV in constructieve sfeer: blijdschap over versoepelingen; update ontwikkelingen ledenadministratie en wedstrijdsoftware; oproep aan alle verenigingen om hun niet-competitie spelende leden aan te melden; decharge aan bestuur voor gevoerde financiële beleid; Ad van Mol en Gerrit Luiten aangesteld als Bondsraadslid Carambole; Ad Koolen en Wim Roseboom bedankt voor hun grote inzet.

19 juni 2021

Op zaterdag 19 juni 2021 vond de ALV van KVC in Dorpshuis De Twee Marken te Maarn plaats. Op deze ledenvergadering van de KNBB Verenging Carambole / Sectie Carambole worden de leden door de 33 districten vertegenwoordigd aan wie het bestuur verantwoording aflegt.

Vanwege de geldende coronamaatregelen zoals de 1,5 meter afstand, was de ruimte in het Dorpshuis beperkt waardoor ieder district maar door één afgevaardigde kon worden vertegenwoordigd. Op twee na waren alle districten aanwezig.

Voorzitter Piet Verhaar opende de vergadering met een minuut stilte voor de leden die ons zijn ontvallen. In de opening gaf hij een groot compliment aan alle leden hoe zij zich door de coronacrisis hebben gehandhaafd en hoe zij hun biljartvereniging en de KNBB hebben gesteund.

Met blijdschap werd gereageerd op de versoepelingen waardoor er vanaf 26 juni ook weer wedstrijden mogen plaatsvinden.

De districten werden bijgepraat over de ontwikkelingen ledenadministratie en wedstrijdsoftware. Er komt nieuwe software voor de PK’s en voor de ledenadministratie (CRM). Met de districten wordt een migratietraject met sessies ingepland waar een planning voor komt. Komend seizoen wordt er nog met de huidige software gewerkt.

Lees verder op de website van carambole.nl

Dit vind je misschien ook leuk...