Van het bestuur District Oss

Na het aantreden van het nieuwe bestuur op 1 mei 2020 zijn wij druk bezig geweest, ondanks de dan heersende pandemie, om het seizoen 2020-2021 voor te bereiden.
Er lagen nog wat niet behandelde zaken als gevolg van het tweemans-bestuur welke sinds december 2019 de boel draaiende probeerde te houden.
Hopende op een snel einde van de maatregelen is het bestuur voortvarend van start gegaan.

Helaas zijn de hieronder genoemde leden ons dit jaar ontvallen:
Jo van Amstel (BV Touché), Harrie Keijzers (BV Germenzeel), Hans van de Burgt (BV Het Witte Paard), Henk van Tilburg (BV Germenzeel), Sjors van Och (BV Touché), Cor van Uden (BV Café de Brug), René Buring (BV ’t Centrum) en Hans Akkermans (BV ’t Centrum).
Mochten wij iemand vergeten zijn dan onze oprechte spijt maar waren hiervan dan niet op de hoogte.

Plannen om de ALV aan het begin van het nieuwe seizoen of aan het einde van de 1e helft van de competitie te houden moesten al snel in de ijskast vanwege de afgekondigde maatregelen.

Ook de voorbereiding op de Persoonlijke Kampioenschappen verliep voortvarend, met logischerwijs minder inschrijvingen, totdat deze door de afgekondigde maatregelen op 13 oktober plotsklaps moest worden stilgezet en zelfs komen te vervallen.
Buiten de CORONA maatregelen om was het sowieso nog de vraag of wedstrijden doorgang konden vinden aangezien, op een vijftal verenigingen na, niemand thuis gaf of zelfs maar reageerde op de oproep tot het faciliteren van voorrondes en finales.

Het bestuur had Wim Vissers en Henk Vugts bereid gevonden om het Kampioenschap van Oss te organiseren. Ook hier moest, door de afgekondigde strengere maatregelen in november, een streep worden gezet.
Kortom … een start die wij als bestuur ook graag anders hadden gezien en een seizoen om maar snel te vergeten. Hebben we dan helemaal stil gezeten? Nee hoor !

Onze dank gaat uit naar de volgende personen vanwege hun inspanningen.
– Henry Thijssen heeft de nieuwe biljartsite van het district gelanceerd.
– Arno van Rossum is met ondersteuning van Jan Dunk ingewerkt in het opzetten van het programma voor de Landscompetitie.
– Peter Huvenaars is nog steeds druk bezig met de jeugd,
– Johnny van de Camp heeft zich bemoeid met de organisatie en het leuren van de PK wedstrijden.
– Ook hopen wij dat Hans van Erp aankomend seizoen weer aan de slag kan met de media zaken
– Wim Vissers en Henk Vugts hebben zich bereid gesteld om het KVO van 2021 te organiseren.
En die verenigingen die zich hadden opgegeven voor de organisatie van finalewedstrijden PK’s

Door het bestuur is er druk gecommuniceerd met de KNBB over de te nemen maatregelen, de ontwikkeling van Biljartprof, welke onder voorbehoud van enkele ingebouwde zekerheden, vooralsnog in het seizoen 2022-2023 definitief zal worden gebruikt als het programma voor de PK’s en in een later stadium voor de Landscompetitie

De toekomstplannen van het bestuur voor het seizoen 2021-2022?
1. Een ALV in mei 2021, mits COVID-19 dat toelaat, inclusief huldiging jubilarissen
2. Organisatie en indelen van
a. Landscompetitie 2021-2022
b. Persoonlijke Kampioenschappen 2021-2022
c. Kampioenschap van Oss in december 2021
d. Een aanpassing van de reglementen van de PK’s

Ook denken wij dat de communicatie met de verenigingen is verbeterd alhoewel het bestuur wel graag de respons en medewerking verbeterd zou willen zien.
Wij vragen u daarom ook op de hieronder gestelde vragen z.s.m. antwoord te geven richting de secretaris van het District:

1. Mocht de competitie in januari 2021 hervat kunnen worden, nemen dan alle teams van uw vereniging deel of vindt u het risico te groot?
2. Zijn er al signalen dat uw speellocatie mogelijk niet beschikbaar is mocht de competitie hervat kunnen worden?
3. Indien de competitie niet hervat kan worden (gelet op het nog mogelijk aantal te spelen wedstrijden) gaat u dan akkoord met een alternatief (“oefenwedstrijden conform een rooster”) voor de nog resterende periode van het seizoen, zonder dat uitslagen meetellen in een eindstand?

Op 22 december zal er een nieuwe persconferentie door de overheid worden gehouden, waarna het bestuur, voor de dan afgekondigde maatregelen een besluit zal nemen over het al dan niet hervatten van de Landscompetitie. Dit heeft onder andere te maken met het besluit van de KNBB en data v.w.b. eventueel te spelen landsfinales.

Laten we gezamenlijk hopen op een terugkeer naar de situatie vóór COVID-19, een beschikbaar vaccin, een veilige omgeving waarin weer een balletje gestoten kan worden.

Rest ons u en de uwen, ondanks beperkingen, prettige kerstdagen en vooral gezond en veilig 2021 toe te wensen

Jeannette Habraken

Dit vind je misschien ook leuk...