Bestuursbesluit district Oss i.v.m Corona

Aan alle verenigingen en leden van district Oss,

De vanavond afgekondigde maatregelen van de overheid heeft het bestuur ook genoodzaakt tot een drastisch besluit.

Aangezien het merendeel van wedstrijden, voor zowel de landscompetitie als de Persoonlijke Kampioenschappen
a. in Horeca gelegenheden wordt gespeeld en voor die sector geldt dat de lokaliteit om 22:00 uur moet sluiten
b. Wedstrijden die om 19:30 beginnen niet vóór 22:00 in het algemeen zijn afgelopen
c. Een eerdere aanvang van wedstrijden voor veel personen niet te doen is i.v.m. werk en eten
d. Reisbewegingen ook zoveel als mogelijk beperkt dienen te worden

Neemt het bestuur, in overleg met de wedstrijdleiders Landscompetitie en PK’s m.b.t. het district Oss het volgende besluit:

1. Met ingang van 29 september tot en met 25 oktober worden alle wedstrijden in de landscompetitie uitgesteld

2. Vervallen voorrondes en districtsfinales van de PK’s met ingang van 29 september tot en met 22 oktober

3. Op 20 oktober (of eerder) kondigt de overheid nieuwe maatregelen af welke een versoepeling, handhaving of verdergaand maatregelen kunnen betekenen

Afhankelijk van die afkondiging zal het bestuur aangeven of vanaf 25 oktober de competitie weer hervat kan worden.

Wij beseffen ons terdege dat dit besluit grote invloed zal hebben op het verloop van de competities. De veiligheid van personen, in alle omstandigheden dient echter voorop te staan.

Afhankelijk van eventuele vervolg afkondigingen van de overheid zullen wij allereerst na de periode van 3 weken die men heeft afgekondigd, bekijken in hoeverre eventuele niet gespeelde wedstrijden kunnen worden ingehaald, of helemaal komen te vervallen.

Met vriendelijke groet,

Namens het bestuur,
Richard Vos
Secretaris District Oss

Dit vind je misschien ook leuk...