Stand van zaken biljarten & corona wetgeving

Concept Protocol Biljarten

Leidraad om in de toekomst biljarten op een beheerste en veilige manier te organiseren. Input is welkom!

UPDATE: Is inmiddels versie 5 van dit concept protocol, aangepast op 27 mei op basis van input en vragen

Kinderen t/m 12 jaar en jeugd 13 t/m 18 jaar mogen, onder begeleiding, weer samen trainen in de buitenlucht. Het kabinet heeft de gemeenten opgeroepen om deze sportactiviteiten te faciliteren en te organiseren, altijd onder begeleiding van buurtsportcoaches of het kader van sportaanbieders. Het is de bedoeling dat zoveel mogelijk kinderen en jongeren de kans krijgen mee te doen, dus ook niet-leden van een vereniging.

Vanaf 11 mei mag bovendien ook iedereen ouder dan 18 jaar weer buiten sporten en bewegen op 1,5 meter afstand van elkaar. Voor de binnensport is bepaald dat deze op 1 september weer mag. Standpunt van de KNBB is dat recreatief biljarten al op 1 juni met de opening van de horeca moet kunnen.

Met het protocol verantwoord sporten willen NOC*NSF, de sportbonden en de VSG de gemeenten en uitvoerende partijen richting geven hoe te handelen en hen aandachtspunten voor nadere uitwerking aanreiken. Hierbij willen we zoveel mogelijk ruimte voor lokaal maatwerk bieden, uiteraard binnen de kaders van het kabinetsbeleid en de richtlijnen van het RIVM. Het protocol van NOC*NSF kunt u hier raadplegen.

Wanneer het kabinet in een latere fase besluit om ook binnensport en recreatie (gefaseerd) toe te staan heeft de KNBB een protocol opgesteld. Dit protocol kan straks voor verenigingen, lokaliteiten en spelers als leidraad dienen om biljarten (carambole, poolen, snooker en driebanden) op een beheerste en veilige manier te organiseren. Alle vragen, opmerkingen en suggesties die hierop binnenkomen worden gebruikt om het protocol bij te stellen en een FAQ op te stellen.

In de vorige versie stond bij de opmerking over het reinigen van het laken dat dit op advies van een fabrikant was opgenomen. Dit is niet geheel juist want we bedoelden hier niet één maar meerdere fabrikanten en vakhandel die we hebben geraadpleegd. Op basis vhiervan adviseren wij een om een zeer licht vochtige doek te gebruiken. Zie hiervoor de passage in het protocol.

Het concept protocol biljarten kunt u HIER lezen.

Heeft u, uw vereniging of lokaliteit goede ideeën om het biljarten in een (tijdelijke) 1,5 meter samenleving veilig te organiseren? Of heeft u vragen naar aanleiding van deze tweede versie? Deel ze dan met ons zodat we de goede voorbeelden en vragen gaan delen op de website. U kunt uw suggesties indienen via info@knbb.nl

Bron: Website KNBB Carambole

Dit vind je misschien ook leuk...