Tips & adviezen voor verantwoord biljarten

Naast het officiële protocol zijn er de laatste weken online volop aanvullende tips & adviezen voor verantwoord biljarten verschenen. Die zijn verzameld in dit artikel

25 mei 2020

Voor wanneer het kabinet besluit om ook binnensport (gefaseerd) toe te staan heeft de KNBB een eerste protocol verantwoord biljarten opgesteld; deze is op 6 mei aangepast en verdere aanpassingen zijn nog mogelijk. Dit protocol kan straks voor verenigingen, lokaliteiten en spelers als leidraad dienen om biljarten (carambole, poolen, snooker en driebanden) op een beheerste en veilige manier te organiseren. Alle vragen, opmerkingen en suggesties die hierop binnenkomen worden gebruikt om het protocol bij te stellen en een FAQ op te stellen.

Naast dit officiële protocol zijn er de laatste weken online volop aanvullende tips & adviezen voor verantwoord biljarten verschenen. Zo stond al op 2 mei op de onvolprezen website Bommeltje.nl dit artikel: https://www.bommeltje.nl/website/nadenken-over-het-nieuwe-biljarten/ Hierin tips van bezoekers, de tips ingedeeld in de categorieën ‘Biljartgerelateerd’ en ‘Locatiegerelateerd’. Lezen, dus!

Gezien de vraag die hiernaar bestond, hebben wij tips & adviezen die wij online hebben gezien of per mail hebben ontvangen gebundeld in dit stuk: Tips & adviezen voor verantwoord biljarten.

Let wel: wat u hier leest zijn tips en adviezen door derden die mogelijk voor u, uw club of uw lokaliteit nuttig kunnen zijn, bijvoorbeeld hoe een draaiboek horeca binnen de anderhalve meter maatschappij, of gedachten van een biljartliefhebber op welke wijze teamcompetities, PK’s en contributies mogelijk anders zouden kunnen worden vorm gegeven. Dit betreft allemaal geen officiële KNBB adviezen – voor alle richtlijnen verwijzen wij naar het genoemde protocol.

Tips & adviezen hebben wij gebundeld in drie categorieën: “Spelsituaties”, “Spelvormen & disciplines”, en “Locaties/draaiboek biljart-, pool of snookerhoreca”.

Net als bij het protocol geldt ook hier: dit betreft een conceptversie die continu kan worden aangepast/aangevuld. Als er nog andere adviezen, draaiboeken zijn waarvan het zinvol is om met anderen te delen dan ontvangen we die graag.

Checklist adviezen & tips deel 1:
Spelsituaties/biljartgerelateerd

In het protocol staan veel tips hierover, evenals in het genoemde stuk op Bommeltje. (Waarin o.a. tips staan zoals: Voor aanvang van de partijen het biljart goed stofzuigen en reinigen. Voor en na iedere biljartpartij vooral de banden, houten omlijsting en biljartballen reinigen. ‘We hebben de biljarts anders opgesteld, zodat er brede stroken eenrichtingsverkeer mogelijk is’. Plastic wanden plaatsen tussen tafels van gasten en thuisspelers.)

Alle adviezen in ons protocol en in het artikel op Bommeltje zijn gebaseerd op hetzelfde uitgangspunt: hoe kunnen we risico’s op eventuele besmetting zo veel mogelijk beperken, en hoe kunnen we zo goed mogelijk voldoen aan het anderhalve meter criterium.

Checklist adviezen & tips deel 2:
Spelvormen & disciplines

Veel van de tips en adviezen van mensen gaan over het eerste deel: hoe kun je aan het biljart risico’s beperken? Maar sommige mensen trekken het ook breder, en kijken of aanpassing van het productaanbod als geheel (teamcompetitie, PK’s) al dan niet wenselijk zou zijn.

Zo ontvingen wij dit document van Tim Loedeman precies hierover: is dit niet het moment om te kijken of teamcompetities en PK’s misschien anders kunnen worden opgezet? Met als één van de aanbevelingen: kijken of het niet wenselijk zou zijn om te spelen in tweetallen.

(Dit document is op persoonlijke titel van Tim, en betreft geen officieel KNBB advies of protocol. Is slechts ter inspiratie, en ter bevordering van discussie en gedachten over mogelijke verbeteringen. Document is ongewijzigd weergegeven, geen inhoudelijke of tekstuele aanpassingen dus.)

Checklist adviezen & tips deel 3:
Lokaliteiten / draaiboek biljart-, pool of snookerhoreca

Enkele regels voor biljart-, pool- of snookerlokaliteiten uit het protocol betroffen:

Bij een training mogen maximaal 4 spelers en de trainer aan tafel zijn. Wel letten op het 1,5 meter criterium.
Recreatief spelen met maximaal 2 spelers per tafel.
Toiletten dienen na ieder gebruik te worden gedesinfecteerd.
Eventueel aanwezige luchtbehandeling zoals airco dient bij voorkeur naar buiten te blazen of uitgezet worden.
Aanbevolen wordt dat biljartaccommodaties aparte dagdelen voor 70+ers reserveren.

Enkele tips voor locaties zoals verwoord in het genoemde stuk van Bommeltje:

Gratis handgel met automatische dispenser op diverse plekken in de zaak.
Personeel iedere 15-30 minuten handen laten wassen.
Personeel handschoenen laten dragen, die regelmatig vervangen worden.
Zorg dat de klanten weten wat jij als kastelein van hen verwacht qua hygiëne en gedrag, bijv. met een in ‘t oog springend wandbord.

Lees verder op de website van KNBB Carambole

 

Dit vind je misschien ook leuk...