Van de voorzitter

Aan alle verenigingen,

Zoals u via de site al heeft vernomen is er een nieuw bestuur gevormd, waarmee het voortbestaan van het district Oss gegarandeerd is. Wij hebben op 14 mei j.l. een eerste vergadering gehouden waar een aantal zaken naar voren zijn gekomen.

In deze bijzondere tijd en omstandigheden begrijpen wij als geen ander dat misschien de prioriteit niet bij het biljarten ligt, echter zullen wij toch een aanvang moeten maken met de opstart van een nieuw seizoen.

In het huidige stappenplan van de overheid zullen Horecagelegenheden en kantines vanaf 1 september weer open mogen, waarbij dus in principe ook de competitie en Pk’s weer een aanvang zouden kunnen nemen.

Om niet te laat en met allerlei kunstgrepen dan nog een programma in elkaar te moeten zetten hebben wij als district gemeend om de wedstrijdleiders Landscompetitie en Persoonlijke Kampioenschappen te informeren om de opstart per 1 september mogelijk te maken.

Dat mogelijk door een nieuwe piekvorming van het COVID-19 virus maatregelen toch weer als gevolg zullen hebben dat een start per 1 september niet mogelijk wordt nemen wij voor lief en zullen dan op dat moment onze competities moeten gaan bijstellen.

Belangrijkste is echter in deze dat de gezondheid en veiligheid van spelers en overigen voorop staat.

De KNBB is in deze nog bezig met een protocol, echter het is aan de verenigingen zelf hoe zij hiermee om gaan.

Wij vragen u daarom om het volgende:
1. Vóór eind mei ontvangt u van de wedstrijdleider Landscompetitie een bericht over het inschrijven van teams voor het seizoen 2020-2021. Vóór 1 juli dient deze opgave bij de wedstrijdleider te zijn opgegeven.
2. Tevens zal binnenkort van de wedstrijdleider Pk’s een verzoek binnen komen voor het organiseren van de district finales met daarbij de data waarop deze plaatsvinden.
3. Op de site van het district zal tevens het hele programma Pk’s in de diverse spelsoorten worden gepubliceerd. Hierbij zal ook het goedgekeurde aanvullend reglement voor het district gepubliceerd worden.
4. Wij verzoeken de secretarissen om hun ledenbestand op korte termijn bij te werken
5. En als laatste maar zeker niet de onbelangrijkste … wilt u informeren of uw lokaliteit/thuisbasis vanaf 1 september biljartwedstrijden kan en wil faciliteren.

Op de ALV van de KNBB in november 2019 is door een meerderheid van de districten (er waren slechts 3 tegenstemmers waaronder district Oss) een contributieverhoging van € 2,00 per bondslid goedgekeurd. Deze zal in de facturering na inschrijving van de teams worden meegenomen.

Gelet op de huidige maatregelen is het nog niet mogelijk gebleken om een Algemene Ledenvergadering te houden. De intentie van het bestuur is om deze vooralsnog te plannen tussen de eerste en tweede helft van de competitie. U ontvangt hier te zijner tijd nog een uitnodiging voor.

Ook willen wij het Kampioenschap van Oss aan het einde van het jaar doorgang laten vinden.

Tenslotte zal binnenkort de nieuwe site van het district live gaan waarbij o.a. de aanvullende reglementen voor zowel de Landscompetitie als de Pk’s worden gepubliceerd. Tevens zijn per 14 mei nieuwe emailadressen voor de functionarissen actief. Deze zijn als extra bijlage toegevoegd aan deze brief.

Wij wensen eenieder heel veel sterkte toe in deze rare tijden. Blijf gezond en hopelijk zien wij elkaar weer snel rond de biljarttafel

Namens het bestuur,
Jeannette Habraken
Voorzitter district Oss

Alle email adressen van het Bestuur en wedstrijdzaken 14 mei 2020

Dit vind je misschien ook leuk...