Nieuw bestuur voor district Oss

Op 1 mei 2020, exact 80 jaar nadat KNBB district Oss is opgericht, staat er een nieuw bestuur.

Uit het archief blijkt dat ook in de beginfase van de opgerichte Osse centrale commissie (later district Oss) niet alles als vanzelfsprekend goed ging.
Dit jaar 2020, kreeg de hele wereld te maken met een ongekende corona pandemie, dusdanig dat iedereen in een soort lock down terechtkwam en ook de biljartsport volledig tot stilstand kwam.

Tot overmaat van ramp werd district Oss met slechts twee bestuursleden onbestuurbaar. Op de brandbrief aan de voorzitters van de verenigingen kwam, heel teleurstellend, nauwelijks reactie. Gelukkig hebben twee oud bestuursleden, Jeannette Habraken en Richard Vos besloten terug te keren.
Omdat vanwege de corona lock down, geen mogelijkheid bstaat een algemene ledenvergadering te organiseren, is de unieke situatie geboren dat alle verenigingen verzocht is met positieve instemming te reageren.

Het verheugt ons dat de reacties van 27 van de 39 verenigingen allemaal positief zijn en hierdoor een ruime meerderheid van 70 procent is behaald. Dit betekent dat het district, exact 80 jaar na de oprichting, gefeliciteerd mag worden met een nieuw bestuur en uit mag kijken naar het nieuwe seizoen.

Met uw instemming bestaat het nieuwe bestuur uit:
Voorzitter: Jeannette Habraken
Secretaris: Richard Vos
Penningmeester: Jan-Hein Clement
Coördinator Breedtesport; Rob van ’t Hul

Het team van wedstrijdzaken is:

Competitieleider Landscompetitie: Arno van Rossum (met ondersteuning van Jan Dunk)
Wedstrijdleider Persoonlijke Kampioenschappen: Johnny van de Camp
Jeugdcoördinator : Peter Huvenaars
Arbiterscoördinator: Rob van ‘t Hul
PR PK’s: Hans van Erp
Website PR organisatie: Henry Thijssen

Het nieuwe bestuur zal op 14 mei de 1e keer vergaderen en dan de functies en taken formeel overdragen.
Indien er toestemming van de regering en KNBB Carambole is, hoopt het bestuur de opstart te kunnen maken om per 1 september alles gereed te hebben voor het begin van de competitie. Het bestuur is uiteraard afhankelijk van de maatregelen die op 12 mei bekend worden gemaakt.
Verenigingen kunnen binnenkort de uitnodigingen van de WL LC verwachten om voor het nieuwe seizoen teams op te geven.
Zodra de KNBB de definitieve kalender heeft vastgesteld zullen ook de data van de PK’s op de website geplaatst worden.

Tot slot mag ondergetekende u mededelen dat er hard gewerkt wordt aan een volledig nieuwe website ten gunste van goede communicatie gericht op de toekomst. De website wordt in elk geval vóór het nieuwe seizoen gepresenteerd maar indien dit eerder mogelijk is, zult u zeker op de hoogte gebracht worden.

Namens het bestuur
PR Organisatie
Henry Thijssen

Dit vind je misschien ook leuk...