Biljarttafel een bron van besmetting ?

Angst wordt al sinds de oudheid aangemerkt als een slechte raadgever en ook tijdens de Coronacrisis heerst de angst als een vorst over een grote meerderheid van de bevolking.

Die angst is terecht, want het virus is letterlijk en figuurlijk levensgevaarlijk. Is het in het licht daarvan reëel om te denken/hopen dat wij snel weer aan de biljarttafel kunnen staan en brengen wij daarmee onszelf en anderen in gevaar?

Het antwoord kan wat mij betreft heel kort zijn: ja.
De overgrote meerderheid van de biljarters is 55+ als het al niet 60+ is. Daarmee behoort ‘de biljarter‘(m/v) tot de risicogroep en als er ook nog ‘onderliggende’ medische problemen zijn, is bij een eventuele besmetting het leed niet te overzien. Daar kan geen protocol tegenop.

Is het door de KNBB opgestelde protocol dan zinloos? zeker niet. Want daarin staan een aantal maatregelen die helpen om de kans op besmetting terug te dringen. En alle beetjes helpen in dit verband. In de wandelgangen hoor je vaak de opmerking: biljart is geen fysieke sport, dus weinig kans op besmetting. Maar is dat wel zo? Ik heb daar mijn twijfels over.

Niet alle biljartzalen zijn ruim van opzet. Hoe vaak moeten wij even wachten tot een speler op de andere tafel gestoten heeft? Kan het virus overleven op het biljartlaken: jazeker, het laken heeft een lekkere temperatuur en het virus overleeft naar schatting 24 uur, net als op de houten randen van het biljart. Het lijkt mij ondoenlijk om als je weer aan de beurt bent, eerst met een doek de randen van de biljarttafel schoon te maken. Je krijtje ligt ook op de biljarttafelrand en kan dus ook het virus overbrengen.

Het dragen van een handschoen wordt weliswaar aanbevolen en dat is prima, maar als je die na de partij de handschoen uittrekt en je doet dat niet zorgvuldig, is er weer kans op besmetting. Zo zijn er tal van punten aan te voeren waardoor het virus kan worden overgebracht.

Maar er zijn ook een aantal punten aan te dragen om toch weer snel aan de biljarttafel te staan. Voor een grote groep biljarters – op gevorderde leeftijd – is de dagelijkse/wekelijkse gang naar de biljartlocatie een welkome afwisseling in het dagelijkse leven en is biljarten een activiteit waar steeds naar wordt uitgekeken. Dat doet niet alleen fysiek iets met de mens – regelmatige biljarters maken veel stappen rond de tafel – maar vooral ook met de geest en niet te vergeten het sociaal denken. Want het gaat in de meeste gevallen niet alleen om de caramboles te maken, het gaat ook om het onderhouden van de sociale contacten.

Zelfs je ergeren aan het gedrag van je tegenstander, wordt dezer dagen als een gemis ervaren en om te voorkomen dat biljarters zijn of haar partner, uit pure frustratie en dodelijke verveling, met de keu te lijf gaat, zouden vele biljarters het liefst zien dat de biljartlocaties langzamerhand weer open gaan. Alleen al de gedachten dat je weer moet puzzelen hoe de carambole gemaakt moet worden, brengt bij de echte liefhebber dezer dagen al een lach op het gezicht.

Maar….laten wij voorlopig nog maar veilig in huis blijven en pas als Rutte cs het licht op groen heeft gezet, kan de keu uit het vet worden gehaald en laten degene die angst voor besmetting hebben en zich niet prettig voelen in de biljartzaal, gewoon thuisblijven, zonder dat ze met de vinger worden nagewezen of voor angsthazen worden uitgemaakt. Dan kunnen de overige biljarters – met inachtneming van het KNBB-protocol – onze geliefde sport weer uitoefenen.
In het protocol staat een opmerking die tot de verbeelding spreekt: ,,laat iedereen zijn/haar gezonde verstand gebruiken”.
Dus blijf thuis en pas een beetje op elkaar en droom nog even verder van een hoge serie aan een virusvrije biljarttafel!

Bert Voorthuijsen

Bron facebook pagina Bert Voorthuijsen

Dit vind je misschien ook leuk...