Seizoen 2019-2020 het laatste seizoen voor district Oss?

Al eerder hebben wij u bericht over het feit dat het districtsbestuur op dit moment, bestaat uit slechts twee personen. Indien er niet snel iets gebeurt, stevent district Oss af op een gewisse dood.

Vóór aanvang van het nieuwe seizoen zullen tenminste de volgende vacatures nog ingevuld moeten worden:
o Voorzitter (vacant)
o Communicatie & organisator evenementen (vacant)

Wij gaan er dan vanuit dat u zult instemmen met de (her-)benoeming van
– Coördinator Arbiters en Breedtesport (Rob van ’t Hul, herkiesbaar)
– Penningmeester (Jan Hein Clement, herkiesbaar)
– Secretaris (Richard Vos, kandidaat)
– Wedstrijdleider Landscompetitie (Arno van Rossum, kandidaat)
– Jan Dunk moet om medische redenen helaas zijn taken neerleggen, maar blijft op de achtergrond nog actief waar nodig.

Wij doen een appèl op alle verenigingsbesturen om snel de koppen bij elkaar te steken en heel goed na te denken over mogelijke kandidaten voor de bovenstaande posten.

De situatie is urgent!

Allereerst moeten de opgaven voor de landscompetitie 20/21 vóór 1 juni naar de KNBB. Daarnaast, als er geen volledig bestuur komt, zal het district op moeten gaan in een buurdistrict (als die buren dat willen). Dat betekent: verder rijden op competitie-avonden, maar waarschijnlijk helemaal geen competitie in 20-21; de opzet van zo’n nieuwe competitie vergt veel tijd.

Nogmaals: pijnig met uw bestuur de hersenen over het bovenstaande en help uw district om voort te blijven bestaan en vooral uzelf. Gelet op de urgentie is het vinden van kandidaten vóór 26 april een must om tijdig de voorbereidingen voor het nieuwe seizoen te waarborgen

Met vriendelijke groet,
Rob van ’t Hul
Jan-Hein Clement
Sec.knbb.oss@gmail.com

N.B. Aangezien wij uiteraard op korte termijn geen ALV kunnen organiseren beschouwen wij Richard Vos, vooruitlopend op uw instemming, als lid van het districtsbestuur.
Ook de benoeming van Arno van Rossum (geen lid van het bestuur) beschouwen wij, vooruitlopend op uw instemming, als akkoord.

Nieuwsbrief 34 week 15 – 2020

Dit vind je misschien ook leuk...