Nieuwsbrief Corona

Overzicht Besluiten, Nieuws & Initiatieven voor Biljarters & Biljartzalen

Corona heeft Nederland in de greep gekregen, en met grote gevolgen. Natuurlijk de vele besmettingen, de overledenen. Maar ook: het platleggen van een groot deel van ons sociale- en werkleven, op een schaal zoals nog nooit vertoond in vredestijd.

In deze eenmalige Nieuwsbrief brengen we je op de hoogte van alle belangrijke zaken, zoals de gisteren bekend gemaakte besluiten van secties over het lopende wedstrijdseizoen, twee projecten t.b.v. spelers en biljartzalen, en links naar nuttige financiële of juridische informatie.  

Besluiten secties over lopend wedstrijdseizoen

Maar eerst de besluiten over de lopende competities en toernooien van carambole, driebanden, pool en snooker. De besluiten die op 1 april door de secties zijn genomen wat betreft het restant van het lopende wedstrijdseizoen en de start van het komende seizoen vind je hier:

Alle besluiten op een rij

Alle besluiten van KNBB Vereniging Carambole
Alle besluiten van KNBB Sectie Driebanden
Alle besluiten van KNBB Sectie Pool
Alle besluiten van KNBB Sectie Snooker 

Biljarthoreca Steunfonds

Het door de coronacrisis heen helpen van onze biljarthoreca is voor de KNBB een topprioriteit, zodat spelers ook straks ná de coronacrisis nog voldoende plekken hebben om te kunnen spelen.
Om deze biljart-, pool- en snookerzalen die door de sluiting in de problemen dreigen te komen een klein steuntje in de rug te geven, hebben we als KNBB het Biljarthoreca Steunfonds opgericht, met als motto #supportenspeel.
Een crowdfunding waar iedereen een donatie kan doen om lokaliteiten te helpen bij basale zaken als nieuwe lakens lakens of een bijdrage voor een opening, open dag etc. En, waarbij wij als KNBB zelf de eerste donatie van €10.000 hebben gedaan!

Wil je ook een donatie doen? Ga dan naar www.supportenspeel.nl.
Sportersvoorelkaar.nl

Mis jij de sociale contacten op de vereniging en/of club ook zo? Meld je dan aan om in contact te komen met anderen die ook thuis zitten en hun sport niet kunnen beoefenen!

Alle wedstrijden en competities liggen stil. Dit betekent nogal wat voor al die mensen die wekelijks betrokken en actief zijn. Niet alleen de spelers en locaties zelf, maar ook de duizenden vrijwilligers hebben nu even geen mogelijkheid om hun zo geliefde hobby uit te oefenen.
Gevolg daarvan is dat de vele tienduizenden spelers niet meer hun wekelijkse ontmoeting met hun vrienden en sportmaten hebben en veel minder contact hebben met soortgenoten. Sociaal isolement en eenzaamheid dreigt te ontstaan.

De KNBB (Koninklijke Nederlandse Biljartbond) en NJBB (Nederlandse Jeu de Boules Bond) hebben de handen ineen geslagen om sporters die nu thuis zitten in contact met elkaar te brengen.

Wil je gebeld worden of wil je iemand bellen?
Geef je dan op via
www.sportersvoorelkaar.nl.

Informatie & relevante hulp voor biljartclubs, biljartzalen & biljarthoreca:

Noodloket van de Overheid
Na enig lobbywerk: ook biljarthoreca komen hiervoor in aanmerking.

Help De Horeca
Klanten kunnen vast vooruit waardebonnen aanschaffen om zo hun favoriete biljart-, pool- of snookerzaal te voorzien van liquiditeit.

Alle mogelijke financiële regelingen voor sportondernemers
De getroffen regelingen zijn: Arbeidstijdverkorting / Noodmaatregel overbrugging voor werkbehoud; Borgstelling Midden- en Kleinbedrijf; Uitstellen betaling belastingen; Verzoek verlaging voorlopige aanslag; Garantiefonds Ondernemersfinanciering; Rentekorting microkredieten Qredits; Noodloket / Compensatieregeling ondernemers / Tegemoetkoming; Uitstel financieringsverplichting bankensector. Bijeen geplaatst in artikel van Squash Bond, en grotendeels ook van toepassing op biljarten/biljartondernemers.

Uitgebreide Q&A van Sport & Gemeenten

Hulpartikel van Misset Horeca:
De 7 belangrijkste hulpmaatregelen voor horecaondernemers

Stuk van Sport Knowhow XL:
Het coronavirus en de juridische gevolgen voor de sport

Stuk van NOC*NSF:
Coronavirus en sport: veel gestelde vragen

En tenslotte ons eigen artikel:
Alle mogelijke gevolgen (statutair, ALV’s etc.) voor verenigingen op een rij
Alle info over corona op één plek:

Alle informatie over het coronavirus in relatie tot biljarten staat online gebundeld op deze vaste plek: www.knbb.nl/coronavirus. Ook alle toekomstige berichten in relatie tot het coronavirus komen hier.

Onze wens: veel gezondheid voor ons allemaal!

Onze wens: veel gezondheid voor ons allemaal, en zeker ook voor de ouderen – een belangrijk en groot onderdeel van het ledenbestand van onze Bond. Met alle maatregelen van de laatste weken hopen wij ons noodzakelijke steentje bij te dragen om de risico’s zo veel mogelijk te beperken.

Voor diegenen die corona ook persoonlijk hebben ervaren, die een naaste hebben zien ziek worden of zelfs overlijden, of die momenteel nog in onzekerheid zijn over de status van de ziekte bij ouders, partner of familie: wij wensen jullie heel veel kracht en sterkte toe in deze zware tijden.

Met sportieve groet,
KNBB
www.knbb.nl

Sfeerfoto pool: Frederique Rijsdijk
Sfeerfoto driebanden: Martin van Oostveen

Dit betreft een eenmalige Nieuwsbrief voor leden van de KNBB, om de leden te voorzien van waardevolle informatie in uitzonderlijke tijden.

Dit vind je misschien ook leuk...