Get Adobe Flash player

KNBB Nieuws

Concept Protocol Biljarten versie 5 - update 27 mei  

Stand van zaken

Leidraad om in de toekomst biljarten op een beheerste en veilige manier te organiseren. Input is welkom!

UPDATE: Is inmiddels versie 5 van dit concept protocol, aangepast op 27 mei op basis van input en vragen

Kinderen t/m 12 jaar en jeugd 13 t/m 18 jaar mogen, onder begeleiding, weer samen trainen in de buitenlucht. Het kabinet heeft de gemeenten opgeroepen om deze sportactiviteiten te faciliteren en te organiseren, altijd onder begeleiding van buurtsportcoaches of het kader van sportaanbieders. Het is de bedoeling dat zoveel mogelijk kinderen en jongeren de kans krijgen mee te doen, dus ook niet-leden van een vereniging.

Vanaf 11 mei mag bovenden ook iedereen ouder dan 18 jaar weer buiten sporten en bewegen op 1,5 meter afstand van elkaar. Voor de binnensport is bepaald dat deze op 1 september weer mag. Standpunt van de KNBB is dat recreatuief biljarten al op 1 juni met de opening van de horeca moet kunnen.

Lees verder . . . . .

Tips & adviezen voor verantwoord biljarten

Naast het officiële protocol zijn er de laatste weken online volop aanvullende tips & adviezen voor verantwoord biljarten verschenen.  Die zijn verzameld in dit artikel

Voor wanneer het kabinet besluit om ook binnensport (gefaseerd) toe te staan heeft de KNBB een eerste protocol verantwoord biljarten opgesteld; deze is op 6 mei aangepast en verdere aanpassingen zijn nog mogelijk. Dit protocol kan straks voor verenigingen, lokaliteiten en spelers als leidraad dienen om biljarten (carambole, poolen, snooker en driebanden) op een beheerste en veilige manier te organiseren. Alle vragen, opmerkingen en suggesties die hierop binnenkomen worden gebruikt om het protocol bij te stellen en een FAQ op te stellen.

Lees verder . . . . .

Nieuw reserverings platform biljarten & horeca: 24Play

De KNBB ontwikkelt een gratis reserveringsplatform voor horecagelegenheden, aangesloten (pool)biljartverenigingen en haar leden.

Liefhebbers van een potje darts, pool, biljart of overige horecasporten kunnen eenvoudig hun speelmoment reserveren via de ‘24Play’ app of direct via de website van de aangesloten speellocaties

Lees verder . . . .

Stand van zaken biljarten & corona wetgeving: Update 22 mei

Stand van zaken

1 juni of 1 september: wat is de stand van zaken voor biljarthoreca, wat is de stand van zaken voor binnensport (verenigingen), en wat wordt gedaan om de belangen te dienen van diegenen die pas op 1 september open zouden kunnen?

Wij ontvangen momenteel veel vragen of en in welke gemeenten accommodaties open mogen. Of accommodaties open mogen is een besluit van de overheid, uiteraard doen wij er als KNBB alles aan om de besluitvorming positief te beïnvloeden.

De onduidelijkheid over wat horeca is en wat binnensport is maakt dat diverse gemeenten blijkbaar nog niet aan kunnen geven wat de ruimte voor ondernemers is. Deels kan dit met de SBI-code, waar een accommodatie onder is ingedeeld, te maken hebben.

Is de accommodatie met een SBI-code 55-56 ingedeeld zou er sowieso geen probleem moeten zijn omdat dit codes zijn die verbonden zijn aan logies- maaltijd en drankverstrekking. Maar diverse accommodaties zijn onder de groep Cultuur, sport, recreatie 90,91,92,93 ingedeeld en dat maakt het niet duidelijker voor accommodaties met een horecavergunning. Er is nu de situatie aan het ontstaan dat in bepaalde gemeenten er wel al duidelijkheid is en in andere gemeenten niet. De onzekerheid en ongelijkheid die hiermee gepaard gaat vergroot de kans op onrust en zorgen.

Naar de mening van de KNBB is er een verschil tussen horecagelegenheden met spelaanbod (zoals bijvoorbeeld met een of meerdere: pool, biljart, snookertafels, airhockey, tafelvoetbal, flipperkasten, dartbord, photoplay, etc) en sportverenigingen met horecavergunning en spelaanbod. Het eerste valt naar de mening van KNBB onder horeca en het laatste valt onder binnensport, waarover de KNBB en het NOC*NSF stelling hebben ingenomen dat ook deze accommodaties met de openstelling van de horeca open zouden moeten kunnen.

Lees verder . . . . .
 
Interpretatie routekaart/maatregelen persconferentie 6 mei
 
Nog geen antwoorden - maar de belangrijkste vragen die in onze achterban leven zijn vandaag voorgelegd aan NOC*NSF

Het kabinet maakte op 6 mei de vervolgstappen bekend vanaf 11 mei tot en met 1 september voor de terugkeer vanuit de intelligente lockdoen richting 'normaal'. Voor deze vervolgstappen (routekaart) is het voorbehoud gemaakt dat het aantal besmettingen niet oploopt en dat er uiteraard aan de richtlijnen gehoor wordt gegeven.

De KNBB is blij voor alle spelers (sport en recreatieve spelers), organisaties en lokaliteiten dat er nu perspectief wordt geboden. Zie hiervoor het persbericht van het kabinet.

Eerder hebben wij al als leidraad een sportspecifiek concept protocol opgesteld en vanuit NOC*NSF verwachten wij vrijdag een aangepast algemeen sport protocol.

Wij merken dat de gepresenteerde routekaart bij onze achterban veel vragen oproept. Vragen zoals: welke accommodaties vallen onder horeca, vragen over competities, vragen over onofficiële wedstrijden, etc. Wij hebben vandaag samen met andere sportbonden, die vooral in horeca actief zijn, enkele vragen voorgelegd aan NOC*NSF om aan de instanties die betrokken zijn bij de besluitvorming voor te leggen.

Zodra wij antwoord hebben gekregen en/of er meer uitleg is over de maatregelen zullen wij dat op www.knbb.nl/coronavirus publiceren.

Tekst: KNBB
Foto: rechtenvrij via Unsplash

Basisregels voor iedereen
 
Klik voor vergroting
 
Basisregels voor iedereen 200506 nkc maatregelen rgb a4 page 001
 

Biljarttafel een bron van besmetting ?

Biljarttafel

Angst wordt al sinds de oudheid aangemerkt als een slechte raadgever en ook tijdens de Coronacrisis heerst de angst als een vorst over een grote meerderheid van de bevolking.
Die angst is terecht, want het virus is letterlijk en figuurlijk levensgevaarlijk. Is het in het licht daarvan reëel om te denken/hopen dat wij snel weer aan de biljarttafel kunnen staan en brengen wij daarmee onszelf en anderen in gevaar?
Het antwoord kan wat mij betreft heel kort zijn: ja.
De overgrote meerderheid van de biljarters is 55+ als het al niet 60+ is. Daarmee behoort ‘de biljarter‘(m/v) tot de risicogroep en als er ook nog ‘onderliggende’ medische problemen zijn, is bij een eventuele besmetting het leed niet te overzien. Daar kan geen protocol tegenop.

Lees het volledige artikel

Protocol Biljarten

Protocol Biljarten

Leidraad om in de toekomst biljarten op een beheerste en veilige manier te organiseren. Input is welkom! Op 21 april heeft premier Rutte uitgebreid toegelicht hoe de huidige situatie is in Nederland ten aanzien van de coronacrisis.

Voor de sportwereld zijn een aantal specifieke zaken benoemd welke versoepeling nu alleen nog geldt voor de buitensport. Betekent dat er in ieder geval tot 20 mei niet gebiljart kan worden. Lees verder . . . . .

 
Gratis les van Caudron
Fredric Caudron facebook

Tip voor deze biljartloze periode

Voor biljartliefhebbers die een facebook pagina hebben kunnen gratis een biljartles van Frédéric Caudron in het Nederlands volgen. Hij geeft ook regelmatig instructies in het Engels, Frans en Spaans.

Deze les was afgelopen week live te volgen maar is nu ook nog terug te kijken. Zeer interessante tips vooraf ook voor andere spelsoorten dan driebanden. Zijn uitleg is heel speciaal en goed te volgen.

De les op het youtube kanaal van Frédéric Caudron

De les op de Facebook pagina Caudron

 
KNBB Carambole: Besluiten over lopende competities en toernooien

Wat gebeurt er met het lopende wedstrijdseizoen? En wat zijn de gevolgen voor de komende competitie en toernooien?

Update 01 april 2020

Besluit/standpunt KNBB Vereniging Carambole

Carambole laat definitief alle geplande gewestelijke en nationale vervolgwedstrijden vervallen.
Wij nemen nu dit besluit, het geeft duidelijkheid. Met alle districtsvoorzitters of hun vervanger is gesproken, en men is unaniem voorstander om het seizoen af te sluiten. Het besluit dat wij nu al nemen, heeft daarmee de steun van alle districten.
Een herhaaldelijk gehoord argument: als we wedstrijden laten doorgaan, zullen er wellicht spelers zijn die hun team niet in de steek willen laten, terwijl ze liever niet zouden spelen. Dat willen wij voorkomen. Op welke termijn zullen we weer zorgenvrij kunnen biljarten? We hebben er nog geen enkel zicht op. De signalen zijn tot nu toe dat er tenminste een flink deel van de zomer mee gemoeid zal zijn.
Wij vinden dat wij als KVC, met zoveel ouderen onder ons, niet langs het randje moeten willen lopen. Daarom scheppen we duidelijkheid. Als de regering t.z.t. besluit om de toegang tot horeca en andere lokaliteiten weer vrij te geven, kan men naar eigen keuze de keu weer ter hand nemen of nog even wachten. Het is dan een vrije keuze zonder druk. Zo kan het sociaal leven weer geleidelijk op gang komen. Het zal zolang er geen medicijn of vaccin is, heus nog geruime tijd duren voor wij ons allen weer veilig voelen. Wij menen onze leden het beste van dienst te zijn door nu deze duidelijkheid te geven.

Besluit teamcompetities (Landscompetitie) seizoen 2019-2020:
Gewestelijke wedstrijden en Nationale finales (Landsfinale): afgelast
In overleg met de Commissie Breedtesport en de districten worden de startmoyennes vastgesteld.
Nationale kadercompetitie: de poule-fase wordt in overleg met de betreffende commissie afgesloten.

Lees verder op de website van KNBB Carambole

Alle wedstrijden, competities & toernooien onder auspiciën KNBB stilgelegd

Update 26 Maart 2020
Vanavond heeft het bondsbestuur KNBB (via conference call) de laatste stand van zaken doorgenomen en hebben alle secties input geleverd over hoe het nu verder moet met de vele tientallen competities en individuele toernooien van dit speelseizoen. Het belang van haar leden, verenigingen, districten en lokaalhouders is zwaarwegend en waarom onze besluiten met de grootst mogelijke zorgvuldigheid genomen moeten worden. 
Omdat maatregelen van de overheid, welke op 31 maart verwacht worden, van zo’n grote invloed zijn op horeca, speellokalen en sportaccommodaties, heeft het bondsbestuur besloten om deze maatregelen af te wachten voordat zij een definitief besluit neemt over de verschillende competities en toernooien binnen de vier secties.

Zo snel als mogelijk nadat de overheid haar maatregelen op 31 maart mededeelt zal de KNBB de besluiten via al haar communicatiekanalen communiceren.Volledig website KNBB Carambole

Update 23 maart 2020

Tijdens de persconferentie van het Kabinet van vandaag zijn nog strengere maatregelen afgekondigd voor de periode t/m 1 juni. Daarmee wordt de periode t/m 6 april (het eerder genomen besluit van het bondsbestuurbom alle wedstrijden, competities en toernooien onder auspiciën van de KNBB - nationaal, regionaal en districten - stil te leggen) verlengd t/m 1 juni.

De KNBB zal in samenspraak met haar secties deze week bepalen wat de gevolgen zijn voor alle lopende competities en wedstrijden op districts-, gewestelijk-, regionaal- en nationaal niveau. Eind van deze week worden de besluiten per sectie en competitie/wedstrijd gecommuniceerd.

Update 17 maart 2020:
Alle gewestelijke wedstrijden KVC opgeschort, voorlopig tot 30 april
Besluit Piet Verhaar (voorzitter KNBB Vereniging Carambole) over gewestelijke wedstrijden, zowel teams als persoonlijk
Landscompetitie wordt per 1 april bekeken

Onderstaand de exacte tekst van Piet Verhaar, zoals toegestuurd aan alle districts- en gewestelijk wedstrijdleiders:
Aan alle districts- en gewestelijk wedstrijdleiders,
Alle gewestelijke wedstrijden, zowel voor teams als persoonlijk, worden opgeschort, voorlopig tot 30 april.
Zodra er zicht is op welke termijn we weer zullen kunnen spelen, zullen we in gezamenlijk overleg  een plan maken.
Wat betreft de landscompetitie zullen we per 1 april bekijken of er een kans is om nog verder te spelen. Als dat er niet inzit, nemen we per die datum een besluit over afronding van de districtsronde.

Update 16 maart 2020: N.a.v. het advies en de oproep van de autoriteiten, het RIVM en NOC*NSF op 15 maart is het eerder genomen besluit van het bondsbestuur verlengd tot en met 6 april. Dit betekent dat alle wedstrijden, competities en toernooien onder auspiciën van de KNBB (nationaal, regionaal en districten) tot en met 6 april zijn stilgelegd!
In lijn met alle adviezen is ook het KNBB Bondsbureau in Nieuwegein gesloten. Werknemers van het Bondsbureau werken thuis op hun gebruikelijke dagen. Telefoons zijn doorgeschakeld, maar contacten graag bij voorkeur via mail. Ook alle trainingen & vergaderingen die stonden gepland in het Bondsbureau gedurende deze periode gaan dus NIET door.

Update 13 maart 2020: N.a.v. het advies en de oproep van de autoriteiten, het RIVM - Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu en NOC*NSF is het afgelopen maandag genomen besluit van het bondsbestuur verlengd tot en met 31 maart. Dit betekent dat alle wedstrijden, competities en toernooien onder auspiciën van de KNBB (nationaal, regionaal en districten) tot en met 31 maart zijn stilgelegd.

Zie volledig bericht website KNBB Carambole

 

Biljarten weer terug op TV

Masters 2020 Swerts Cetin

- Zondag zijn de Masters driebanden op NPO1
- Ziggo sport heeft ook veel aandacht

NOS Studio Sport pakt dit weekend uit met KNBB Jumbo Masters: op zondag liefst een half uur (!) driebanden op NPO1, direct voorafgaand aan Studio Sport Eredivisie

17 januari 2020: de Masters in Berlicum

Al tijden is het duidelijk: biljarten is helemaal terug op de Nederlandse tv!

Het begon eerst nog voorzichtig met de Mosconi Cup poolbiljarten op Ziggo Sport, gevolgd door zo nu en dan wat snooker evenementen. Eurosport ging geleidelijk aan naast snooker ook driebanden uitzenden, veelal nog op Eurosport 2. Op NOS Studio Sport bleven er (meestal korte) samenvattingen te zien van de grote driebanden events. Maar echt grote uitzendingen rondom driebanden bleven relatief beperkt – daarvoor bleef de biljartliefhebber aangewezen op Kozoom.

Lees verder op de website van KNBB

Open Brabants Kampioenschap driebanden 2020

Biljartvrienden,

Vanaf 1 januari 2020 kan er weer ingeschreven worden voor de Open Brabantse Kampioenschappen. In de bijlage vind je een inschrijfformulier, dat na invulling retour gezonden kan worden naar pk@knbb-kempenland.nl
Naar aanleiding van de evaluatie vorig jaar zijn o.a. de volgende punten aangepast in het reglement.

- Nieuwe spelers met een niet controleerbaar moyenne worden op de helft van de competitie of de helft van het totaal te spelen partijen aangepast naar boven.
- Spelers met een controleerbaar moyenne  uit de landscompetitie schrijven in met het startmoyenne van de 2e helft seizoen 2019-2020
- Spelers die alleen een officieel moyenne OBK hebben worden met dit moyenne ingeschreven.
- (Nieuwe) spelers met alleen een moyenne grote tafel worden verhoogd met 125%

De naam voor de derde partij voorheen scotch double wordt Brabants Dubbel.
Voor dit onderdeel geldt ook het carambole puntensysteem (max.10 punten) bij winst.
De reglementen en het inschrijfformulier vind je in de bijlage.
De factuur wordt gezonden na het indelen van de poules.
Poules worden geografisch ingedeeld.
Vorm samen met je familie, vrienden of biljartmaatje(s), man of vrouw een team.
2 spelers per avond, een team kan minimaal 2 en maximaal 4 spelers inschrijven.

DOE MEE EN WORDT KAMPIOEN VAN DE PRONVINCIE NOORD-BRABANT.

Namens de commissie OBK
Rinus Vorstenbosch
Karel Swarts,
Ad Koolen
Henk Vos
Maria Blom

Bijlagen
2020 Inschr form OBK
2020 reglementen OBK

World Cup driebanden

World Cup Veghel FLYER voorkant 1

Alle informatie zoals speeltijden en TV uitzendingen op Ziggo sport vindt u in de Biljartballen Krant editie Oktober.

Bijzondere vermelding: de Internationale arbiters van District Oss, Peter Huvenaars en Henry Thijssen geven acte de présence

Driebanden op Ziggo sport

 

 

 

 

 

 

 

 

Gewestelijk wedstrijdleider moet functie neerleggen.

140809 126w Velden Hans vd 140809 008w

Hans van der Velden, wedstrijdleider gewest afdeling 2 (districten 's-Hertogenbosch, Nijmegen, Oss, Veluwezoom) heeft noodgedwongen zijn functie neer moeten leggen.
Vanwege enorm problematische oogproblemen heeft Hans enkele weken geleden KNBB bondsmedewerker Ad Klijn, moeten vragen hem per direct te ontslaan uit de functie van GWL.
Hans wil nu alle direct betrokkenen hierover in kennis stellen:

Beste mensen,
Door enorm vervelende problemen met mijn ogen heb ik enkele weken geleden Ad Klijn moeten vragen me per direct te ontslaan uit mijn functie van GWL.
Hoewel ik nog geen melding heb gekregen van nadere invulling van de situatie neem ik aan dat direct-betrokkenen hierover zijn geïnformeerd.
Van mijn kant dit mailtje vanwege de behoefte om toch wat directer afscheid te nemen. Ik begrijp dat het (direct) stopzetten van mijn bondswerkzaamheden weinig gelukkig gepland is en ik heb de beslissing dan ook allerminst met plezier gedaan. Maar het is uiteindelijk de keuze geweest die ik absoluut heb moeten maken: Ik heb in korte tijd een 3-tal oogoperaties moeten ondergaan, maar de kwaliteit van mijn zien is fors achteruit gegaan.
Nieuwe, eerder noodzakelijk geachte operaties zijn vooralsnog op de lange baan geschoven. Werkzaamheden als dingen lezen en computergebruik blijken meer en meer een crime, zeker als ik dat meer langdurig wil of moet doen. Een belangrijke reden om me wat dat betreft beperkingen op te leggen.
Ik hoop dat KNBB en KNBB/MN tot een goede oplossing van de situatie komen. Ik wil iedereen bedanken voor de goede en prettige samenwerking. Good luck!
Met vriendelijke groet,
H.V. van der Velden (Hans)

Nieuwsbrieven KNBB Carambole

Nieuwsbrief KNBB Vereniging Carambole  (Mei 2019)
Het is alweer een tijdje geleden dat wij een nieuwsbrief hebben verstuurd. Dat wil niet zeggen dat het bestuur heeft
stilgezeten, integendeel!
Er is hard gewerkt aan de automatisering voor de nieuwe PK’s. De vorderingen gaan gestaag en de verwachting is dat
wij na komende weekend het systeem kunnen laten testen. Zodra hier meer nieuws over is, informeren wij u verder.
Lees hier nieuwsbrief mei 2019
 
Ik zit (nog) niet op Facebook
U misschien niet – maar veel biljarters wel! Facebook Relatief veel carambolespelers, en zeker oudere carambolespelers, geven aan social media niet belangrijk te vinden of zelfs ‘onzin’. Toch hebben steeds meer van deze ouderen inmiddels de weg naar vooral Facebook gevonden, en dat is niet voor niets. Voor het verkrijgen van informatie of snelle updates van events hebben social media steeds meer de rol overgenomen die websites vroeger hadden. Kort gezegd: ging men vroeger naar een website voor een uitslag, tegenwoordig kijken steeds meer biljarters op social media waar je niet alleen uitslagen ziet maar ook tussenstanden, commentaren van vrienden en kennissen, en soms zelfs gratis livestreams van wedstrijden. Biljarters zoeken deze informatie voornamelijk op KNBB Facebook, maar ook op goede informatiekanalen als Biljarten Actueel en De Biljart Ballen. Was op de websites KNBB.nl en Carambole.nl gedurende het EK in Brandenburg een relatief lichte stijging in bezoekersaantallen t.o.v. normaal, op KNBB Facebook was die stijging exponentieel. Normaal berichtbereik per week is op KNBB Facebook tussen 7.000 en 10.000, van 29 april-5 mei was dit liefst 23.700! (Op het 7-dagen hoogtepunt zelfs 27.000.) Sinds het begin van EK kreeg KNBB Facebook liefst 95 nieuwe likes, normaal zijn dit er zo’n 10 per week. Op de topdag 5 mei waren er liefst 1445 (!) reacties (dit zijn er normaal 50-150 per dag), waren er 237 opmerkingen op berichten (normaal zo’n 10) en werden berichten liefst 50 maal gedeeld (normaal minder dan 5 berichten per dag). Deze cijfers van deze week, en met name deze cijfers van 5 mei, geven aan hoezeer de mensen hebben meegeleefd met de geweldige Nederlandse prestaties op het EK.U heeft nog geen Facebook account, maar u wilt er eigenlijk wel één? Hier staat uitgelegd hoe u een eigen Facebook-pagina kunt aanmaken. Heeft u dit eenmaal gedaan, ga dan naar deze pagina en klik op het ‘Vind ik Leuk’ icoontje dat linksonder de uitgelichte foto staat. Vanaf dat moment ziet u in uw nieuwsoverzicht altijd de berichten van KNBB langskomen!
Lees verder in nieuwsbrief mei 2019
 
Open Brabantse kampioenschappen 2019
Open Brabants kampioenschap driebanden 3 Geert van Lith 001
 
Het team de Deurzakkers met Geert van Lith en Peter van Rossum hebben deelgenomen aan de open Brabantse kampioenschappen. Ze hebben hierbij een vijfde plaats behaald. Er zijn nog geen uitslagen gepubliceerd. Foto's Jan Rosmulder. Zie indien opline website: https://www.driebandenkleinbrabant.nl

Op zaterdag 6 juli is bij 't Ivoor in Boxtel de finale van het Open Brabants Kampioenschap voor driebanden teams gespeeld. De poulewedstrijden zijn gestart in de week van 29 april en geëindigd in de week van 10 juni.
Na deze poule fase, waarin 12 poules met 4 teams de strijd aangingen, werden de nummers 1 van elke poule verdeeld over 6 poules van 2 teams om de knock-out fase te spelen. De knock-out fase werd gespeeld met een uit- en thuiswedstrijd per poule. De winnaars van deze knock-out fase waren zaterdag in de arena voor deze finale.  De finale werd gespeeld in 2 poules van 3 teams.

De aanwezige  teams waren:
Poule 1:
Ice Tea uit Boxtel met Henk Goettsch en Cor van Beers
't Hartje 2 uit Oosterhout met Cees Kooijman en Theo Bambacht
De Deurzakkers uit Oss met Peter van Rossum en Geert van Lith

Poule 2:
't Ivoor 1 met Huub Wilkowski en Emanual Coort
't Boerke uit Rijen met Hans Erkelend en Gerard Graauwmans
't Caves 1 uit Wintelre met Toon van Boxem en Huub van Rooij

Na deze finale poule wedstrijden gingen de nummers 1 strijden voor de plaatsen 1 en 2, de nummers 2 voor de plaatsen 3 en 4.
Na het spelen van de finale poule wedstrijden was bekend dat de Deurzakkers uit Oss op de 5e plaats en 't Caves uit Wintelre op de 6e plaats was geëindigd.
Nu begon de strijd tussen 't Ivoor 1 en Ice Tea voor de plaatsen 1 en 2; 't Boerke en 't Hartje 2 gingen voor de plaatsen 3 en 4.

Na spannende partijen met mooie caramboles en soms vreemde klosballen kwam de uitslag op het bord:
1. 't Ivoor 1 met 20 punten
2. Ice Tea met 15 punten
3. 't Boerke met 20 punten
4. 't Hartje 2 met 16 punten.

Namens de organisatie van de OBK willen wij de tellers en schrijvers en de officiële arbiter bedanken voor hun inzet. De supporters voor hun aanwezigheid, dat is een stimulans voor de spelers. De crew van 't Ivoor voor de goede verzorging van het natje en het droogje, voor de geweldige accommodatie.
Voor de volledige uitslag van het totale toernooi klik hier.
Vooruitblik OBK 2019, plus terugblik naar eerdere edities

Tekst: OBK 2019
Foto's: Jan Rosmulder/De Biljart Ballen

Jaarvergadering KNBB Vereniging carambole
Jaap en Piet Bijna elf jaar lang, de maximale drie termijnen, was Jaap Labrujere voorzitter van de KNBB Vereniging Carambole.
Jaap trad aan op een moment dat er veel gedoe was binnen de KNBB, met grote financiële problemen.
Een kleine elf jaar later is zowel KVC als de KNBB financieel gezond, is sprake van een toenemend ‘wij’ gevoel, en zijn een aantal projecten met succes afgerond.
Hierin heeft Jaap Labrujere een uiterst belangrijk aandeel gehad! Geroemd werden op de ALV van KVC Jaap's grote inspanningen voor de biljartsport in het algemeen, en voor KVC in het bijzonder.
Voor al zijn verdiensten is Jaap op deze ALV, uit handen van KNBB-voorzitter Garmt Kolhorn, beloond met het Erelidmaatschap van de KNBB.
Enkele van de mooie woorden die er waren voor Jaap op de ALV kwamen van Garmt Kolhorn, die Jaap's wijze van voorzitterschap roemde: bevlogen, voor de troepen uit, en met een grote vernieuwingsdrang. Piet Verschure van KVC maakte de mooie vergelijking met de Schelde, waar Jaap werkzaam is geweest. Daar werden grote schepen gebouwd, en voor deze schepen was tijdig bijsturen cruciaal om ongelukken te voorkomen. Precis zoals Jaap dit ook altijd heeft gedaan als voorzitter van KVC!
Jaap Labrujere, die zichtbaar geemotioneerd was onder de vele loftuigingen, zal worden opgevolgd door Piet Verhaar.

Lees verder op de website van KNBB Carambole

 

Eerder nieuws KNBB Carambole